Hopp til hovedinnhold

10 milliarder til utvikling og innovasjon i næringslivet

En mann som fotograferer Håkon Haugli og Iselin NybøFoto: Innovasjon Norge
Stadig flere bedrifter ber om støtte til innovative prosjekter, som for eksempel til å utvikle utslippsfrie transportløsninger. Næringsminister Iselin Nybø og Håkon Haugli i Innovasjon Norge kan konstatere at søknader for over ti milliarder kroner er innvilget hittil i år.
Hittil i år har Innovasjon Norge tildelt over 10 milliarder kroner til utvikling og innovasjon i norsk næringsliv gjennom ulike former for lån, garantier og tilskudd. Støtten bidrar til utvikling, innovasjon og flere jobber i en vanskelig tid.

- Målet med de utvidede støtteordningene er å gi norsk næringsliv penger til å omstille seg i en svært vanskelig tid. Jeg er imponert over bedrifter over hele landet som nå gjør en stor innsats for å komme seg gjennom krisen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen har satt i verk en rekke tiltak for å redusere de økonomiske konsekvensene for norsk næringsliv som følge av virusutbruddet. Tallene viser at privat sektor har fått betydelig støtte så langt i 2020 og at regjeringens tiltak treffer bredden i næringslivet. Om lag en av fem foretak har fått støtte gjennom de ulike statlige krisetiltakene.

- Tallene viser at næringslivet bruker tiltakspakken. Dette vil gjøre at gründere og vekstbedrifter kan videreføre sine utviklingsprosjekter gjennom denne vanskelige perioden. Hvis forsknings- og innovasjonsaktivitet stopper opp, kan det få langsiktige konsekvenser for norsk verdiskaping og konkurranseevne og det ønsker vi å motvirke gjennom disse ordningene, sier Nybø.

Fortsatt mulighet å søke Innovasjon Norge

Regjeringen har gjennom de ulike krisetiltakene stilt til rådighet over 14 milliarder kroner til å bistå norsk næringsliv gjennom Innovasjon Norge. Det er dobbelt så mye som i 2019. De utvidede rammene gjør at Innovasjon Norge kan gi støtte til flere prosjekter, og det er fortsatt mulig å søke.

- Som i et normalår, støtter vi prosjektene med størst innovasjonsevne. Det er imponerende å se bredden i prosjektene vi nå bidrar til. Vi ser at teknologi er en viktig driver, og at mange tar utgangspunkt i internasjonale behov som norsk næringsliv har særlig gode forutsetninger for å møte. I sum er den høye aktiviteten uttrykk for stor vilje og evne til omstilling, utvikling og innovasjon i norsk næringsliv, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

I tillegg til de utvidere rammene, har Innovasjon Norge organisert seg for at bedriftene skal få raskest mulig svar. Hittil i år er det innvilget over 7000 søknader på innovasjons-, utviklings- og omstillingsprosjekter, mot 3900 samme tid i fjor.

Statistikkbank: Hvem har fått støtte fra regjeringens krisepakker?

Publisert :
Sist oppdatert :