Hopp til hovedinnhold

100 millioner ekstra til skaperkraft i 2015

Stortinget har nå godkjent ekstrabevilgningen på 100 millioner ekstra til etablerertilskudd og for å styrke kommersialisering av forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) for små og mellomstore vekstbedrifter. Bevilgningen er øremerket bedrifter på Sør- og Vestlandet.

Innovasjon Norge har i år opplevd en rekordstor pågang fra gründere og etablerte bedrifter over hele landet. Særlig har pågangen og omstillingslysten vært merkbar i de delene av landet som med full tyngde har fått erfare endringene innen olje- og gassnæringen. På Vestlandet er det nesten en dobling av søknadsbeløp sammenlignet med første halvår i fjor.

Ekstrabevilgning på 100 millioner kroner til omstilling av norsk næringsliv kommer svært godt med. Ekstramidlene håndteres gjennom Innovasjon Norge.

Støtte til 400 nye etablerere

Av de 100 millioner kronene som regjeringen nå setter av til omstillingsarbeidet, vil 60 millioner kroner bli brukt til å styrke ordningen med etablerertilskudd. Der har Innovasjon Norge så langt i år hatt en rekordstor pågang av etablererlystne. Per 20. august er det gitt 1024 tilsagn om etablerertilskudd for i alt 204 millioner kroner. Ekstrabevilgningen vil bety støtte til 400 nye etablerere.

Gir risikoavlastning

40 millioner kroner av ekstrabevilgningen er øremerket Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU-ordningen). Ordningen gir risikoavlastning til vekstselskaper og gründere som utvikler nye løsninger i samarbeid med etablerte kunder fra offentlig eller privat sektor. Nå etterspør næringslivet denne risikoavlastningen som aldri før.

Publisert :
Sist oppdatert :