Hopp til hovedinnhold

100 millioner til å løse samfunnsutfordringer

Group of peopleFoto: Getty Images
Flere kommuner, fylkeskommuner, etater og sykehus får til sammen 100 millioner kroner fra Innovasjon Norge til å løse store samfunnsutfordringer. Forutsetningen er at det offentlige får løst sine utfordringer i samarbeid med innovative bedrifter.

Pengene skal dekke utvikling av helt nye løsninger. De nye prosjektene skal blant annet bidra til tryggere og mer effektive sykehus gjennom nye digitale løsninger, detektering og varsling av skred over veier, sikrere lostjenester ved bruk av sensorer, og gjenbruk av byggematerialer ved hjelp av et digitalt system. Hvert av de åtte prosjektene får mellom åtte og 15 millioner kroner.

Betydelig behov

Offentlig sektor står overfor mange store utfordringer der det er betydelig behov for innovasjon. For næringslivet representerer de nasjonale og globale samfunnsutfordringene et stort mulig marked. Innovasjonspartnerskap bidrar til offentlig-privat samarbeid hvor partene utvikler helt nye løsninger, tar dem i bruk og sprer dem for å sørge for at offentlig sektor er best mulig rustet for dagens og morgendagens utfordringer.
I tillegg skal slike samarbeid skape et attraktivt marked for de nye løsningene.

- Disse prosjektene er gode eksempler på hvordan samarbeid mellom det offentlige og private kan løse samfunnsutfordringer. Dette er viktig for å fremme nyskapning og bidra til en raskere omstilling, sier næringsminister Iselin Nybø.

Innovasjon Norge forvalter Innovasjonspartnerskap på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

- Jeg er glad for at Avinor, Kystverket og Troms og Finnmark fylkeskommune tenker i innovative baner når de skal løse utfordringer knyttet til bagasjehåndtering, lostjeneste og skred i distriktene. I stedet for å kjøpe inn tradisjonelle løsninger, går de nå inn i innovative partnerskap med norsk næringsliv. Slik kan de slå to fluer i en smekk – å løse utfordringer i transportsektoren og samtidig bidra til løsninger som kan legge grunnlag for verdiskapning i norsk næringsliv. Jeg ser fram til å høre mer om de innovative løsningene som vil komme ut av disse tre partnerskapene i transportsektoren, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- Innovasjonspartnerskap er en unik mulighet for kommuner og fylkeskommuner til å samarbeide med næringslivet om å utvikle helt nye løsninger på viktige regionale utfordringer. Jeg er spesielt glad for at Troms og Finnmark nå får sitt første innovasjonspartnerskapsprosjekt – som skal bidra til å finne nye løsninger for varsling av skred over vei, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Mange og solide prosjekter

Da fristen for å søke gikk ut i våres lå det 37 skisser til søknader fra hele landet til vurdering. Etter flere runder med evaluering vil åtte av disse prosjektene få finansiering.

- Det var så mange gode prosjekter i år, at vi har valgt å bruke 25 millioner kroner ekstra for å finansiere flere prosjekter enn vi i utgangspunktet hadde lagt opp til, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Disse åtte prosjektene får støtte fra Innovasjon Norge til innovasjonspartnerskap:

 • RKG e-helse Agder ved Kristiansand kommune: felles løsning for trygghets- og varslingsteknologi, digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi for barn og unge.
 • Oslo universitetssykehus: verktøy for sanntidsregistrering av operasjonsvirksomhet, planlegge og styre operasjonsvirksomhet i sykehus.
 • St. Olavs hospital: automatisert, kontaktløs, kontinuerlig måling av vitale parametere, for å overvåke pasientene og vurdere hastegrad og prioritering.
 • Avinor: løsninger som kan automatisere bagasjehåndtering mellom bagasjehall og fly.
 • Forsvarsbygg: innovasjon mellom flyttbare, modulbaserte løsninger og prefabrikasjon. Målet er raskt å tilpasse seg endrede behov, lavere kostnader og miljøgevinst gjennom færre omfattende ombygginger og nybygg, og valg av lavutslippsløsninger.
 • Kystverket: øke sjøsikkerheten med portabel sensorteknologi tilpasset Kystverket og Lostjenestens behov.
 • Troms og Finnmark fylkeskommune: løsninger for å oppdage skred over vei, sikre umiddelbar stenging og varsling for å redusere risikoen for liv og helse.
 • Trøndelag fylkeskommune: plattform for gjenbruk av byggematerialer for å etablere en sirkulær og bærekraftig verdikjede for masser fra bygg- og infrastrukturprosjekter.

I tillegg til pengestøtten vil Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Digitaliseringsdirektoratet følge opp gjennomføringen av innovasjonspartnerskapene.

Om innovasjonspartnerskap

 • Innovasjonspartnerskap er en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid mellom offentlig sektor og næringslivet.
 • Målet er å utvikle produkter og løsninger som ikke finnes på markedet.
 • Et innovasjonspartnerskap har utgangspunkt i offentlige behov, krever topplederforankring og inkluderer næringsliv og offentlig sektor både i å skape en forståelse for behovene og under utformingen av løsningene.
 • Finansieringen skal i hovedsak dekke leverandørenes utviklingskostnader. De offentlige aktørene må selv stille med ressurser til å gjennomføre samarbeidet.
Publisert :
Sist oppdatert :