Hopp til hovedinnhold

231,5 millioner kroner til reiselivet

Reiselivssatsingen i Innovasjon Norge har i dagens forslag til statsbudsjett fått bevilget 231,5 millioner kroner til utvikling og profilering av reiselivet i 2017.

– Dette er gode nyheter. Regjeringen viderefører med dette den sterke satsingen på reiseliv fra 2016. Reiselivsnæringen er inne i en positiv utvikling og vi er glade for at vi nå kan fortsette arbeidet med å kapitalisere på det mulighetsområdet som reiseliv er, sier Cathrine Pia Lund, direktør for Merkevaren Norge i Innovasjon Norge.

Reiselivsnæringen kan se tilbake på en foreløpig strålende sommersesong med fem prosent økning i antall kommersielle gjestedøgn mellom mai og juli i år. Det er spesielt utenlandske gjestedøgn som står for den positive utviklingen med en vekst på 10 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. De to siste årene har Norge opplevd en økning fra utlandet på hele 19 prosent.

- En økende interesse for Norge som resultat av en vellykket profilering, kombinert med flere flyforbindelser til Norge, en næring som tilbyr helhetlige opplevelser, godt hjulpet av en svak norsk krone har gjort det enklere for utlendinger å velge Norge, sier Cathrine Pia Lund.

- Årets budsjett gir oss gode midler til å intensivere arbeidet med reiselivssatsingen. Vi tar dette som et tegn på tillit fra regjeringen og bretter opp ermene for å sikre en god utvikling i næringen i året som kommer, sier Lund.

Offensiv satsing på reiseliv som mulighetsområde

Hun ønsker å fortsette en offensiv satsing på reiseliv som mulighetsområde og trekker frem tre områder som norsk reiseliv må fokusere mer på fremover; Samarbeid, digitalisering og bærekraft.

- Det må stimuleres til økt samarbeid innen reiselivsnæringen og på tvers av andre næringer. Det er viktig at det norske reiselivsproduktet blir sett i en større helhet og at samarbeid innad og på tvers av næringen fører til en sømløs opplevelse for de reisende samtidig som den er verdiskapende på tvers av næringer, sier Lund

Hun tror også at det blir avgjørende for norsk reiseliv å ligge i front av digitaliseringsprosessen av reiselivet internasjonalt for å sikre fremtidig konkurransekraft.

- Til slutt må bærekraftig reiseliv ligge som et premiss i all utvikling av opplevelser og reiselivsprodukter. Norsk reiseliv må i større grad tilrettelegge for at verdiskapingen i reiselivet skjer på en bærekraftig måte og sørge for at bærekraft blir et sterkere konkurransefortrinn for norsk reiseliv, avslutter Lund.

Publisert :
Sist oppdatert :