Hopp til hovedinnhold

500 nye millioner skal hjelpe norske bedrifter å vokse

Investeringsansvarlig i EIF Alessandro Tappi og direktør for Gründer og oppstartbedrifter i Innovasjon Norge Pål T. Næss signerer avtalenFoto: Kjeller Innovasjon
Investeringsansvarlig i EIF Alessandro Tappi og direktør for Gründer og oppstartbedrifter i Innovasjon Norge Pål T. Næss signerer avtalen som sikrer norske bedrifter 500 millioner kroner i økt lånekapital.
Innovasjon Norge har inngått en avtale med Det europeiske investeringsfondet (EIF) som gir 500 millioner kroner mer i lån til norske små- og mellomstore bedrifter.

Vekstgarantiordningen går ut på at Innovasjon Norge tilbyr sikkerhet til private banker, slik at bankene lettere kan gi lån til selskaper i oppstartfasen.

- Mange små og mellomstore bedrifter får ikke bankfinansiering fordi de ikke har tilfredsstillende pantesikkerhet. Garantiordningen er viktig for slike selskaper og fremtidige arbeidsplasser, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det gjelder for eksempel IT-selskaper som har immaterielle verdier i form av forretningsmodell eller programvare.

-Innovasjon Norge skal bidra til å utløse mer kapital til norske selskaper. Avtalen med EIF øker lånebeløpet som er tilgjengelige for norske gründere, og pengene kommer i tillegg til det som allerede bevilges over statsbudsjettet, sier direktør for Gründer og oppstartbedrifter i Innovasjon Norge Pål T. Næss.

Vekstgarantiordningens suksess sikrer ny kapital

Avtalen med EIF kommer 1,5 år etter at Vekstgarantiordningen ble innført og den første avtalen mellom Innovasjon Norge og EIF ble signert. Avtalen utgjorde da 400 millioner kroner i lån til innovative små – og mellomstore bedrifter, og videreføres nå med nye 500 millioner i økt lånekapital. Alle banker kan søke om å være med i ordningen.

-Ytterligere finansielle investeringer vil hjelpe enda flere innovative, norske selskaper å utvikle nye produkter, prosesser og tjenester. Innovasjon er en kritisk faktor for å sikre vekst og arbeidsplasser. Vekstgarantiordningens suksess gjør at vi signerer en ny avtale med Innovasjon Norge, og er et tydelig eksempel på hvordan EIF kan bidra til å støtte økt innovasjon i samarbeid med statlige, nasjonale institusjoner, sier investeringsansvarlig i EIF Alessandro Tappi.

Tiltrekker flere investorer

Et av selskapene som fikk tilgang til lån gjennom Vekstgarantiordningen i fjor var helsetech-selskapet ContinYou fra Rogaland. Gründer Terje Tobiassen har utviklet en helseklokke som måler viktige helseverdier som kan indikere et mulig fall, som puls, hudtemperatur, bevegelse og posisjon. Klokken varsler om unormale verdier over telenettet likt en mobiltelefon.

-Vekstgarantiordningen legger til rette for et viktig samspill mellom private banker, virkemiddelapparatet i form av Innovasjon Norge og private investorer. Selskapet er en teknologibedrift, og verdiene våre består hovedsakelig av immaterielle rettigheter og software. Vekstgarantiordningen gjorde at vi kunne få banklån i en fase der vi ikke kunne tilfredsstille bankenes krav til pantesikkerhet, noe som igjen gjorde det lettere å tiltrekke private investorer, sier daglig leder Terje Tobiassen i ContinYou.

Selskapet har også mottatt innovasjonslån fra Innovasjon Norge.

-Kombinasjonen av disse ordningene og investeringene gjorde at vi kunne vokse og skalere raskere, sier Tobiassen.

Samarbeid som legger til rette for vekst

- Når vi lykkes med økt samarbeid spiller vi hverandre gode, og skaper de beste løsningene for gründerne, sier Bjørn Christensen, investor i Alliance Venture.

-At et spennende selskap får tilført kapital i form av lån fra bankene gjør det mye lettere for oss å investere. Ordningen er et pragmatisk verktøy som bidrar til et bedre økonomisk klima og adresserer en markedsimperfeksjon som det er lønnsomt for AS Norge å gjøre noe med, sier Christensen.

Her kan du lese mer om Vekstgarantiordningen.

Publisert :
Sist oppdatert :