Hopp til hovedinnhold

563 millioner kroner til norsk næringsliv på tre uker

Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon NorgeFoto: Astrid Waller
Fra midten av april kunne et koronarammet norsk næringsliv søke om støtte fra Innovasjon Norges ekstrapott på nærmere fem milliarder kroner. Siden da har vi innvilget 566 søknader om lån og tilskudd på til sammen 563 millioner kroner. Det er en dobling sammenlignet med tilsvarende periode i 2019.

Dette er en del av regjeringens krisepakke for gründere og vekstbedrifter hvor Innovasjon Norge fikk økte rammer på 4,7 milliarder kroner. Tallene er fra 14. april til og med 3. mai, og inkluderer alle Innovasjon Norges tjenester.

- Jeg er fornøyd med å se tallene som viser at næringslivet benytter seg av tiltakspakken. Dette vil bidra til at gründere og vekstbedrifter kan videreføre sine utviklingsprosjekter gjennom denne vanskelige perioden. Hvis forsknings- og innovasjonsaktivitet stopper opp, kan det få langsiktige konsekvenser for norsk verdiskaping og konkurranseevne og det ønsker vi å motvirke gjennom disse ordningene, sier næringsminister Iselin Nybø.

Eksempler på prosjekter bedrifter søker støtte til er digitale løsninger for helsetjenestene, omlegging til hjemtransport, og programvare innen sjøtransport.

- Vi opplever kraftig pågang i alle våre kanaler, og det er en dreining fra henvendelser om akutt mangel på likviditet til henvendelser om utviklings- og omstillingsprosjekter bedrifter ønsker lån og tilskudd til å gjennomføre. Det kan tyde på at mange bedrifter nå innretter seg for å håndtere utfordringene i et lengre perspektiv, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Han legger til, -Det er positivt at det i denne situasjonen er interesse for, evne og vilje til å gjennomføre framtidsrettede prosjekter.

Store regionale forskjeller

Innovasjon Norge har kontorer i alle landets fylker, og ser stor regional variasjon i etterspørselen. Regioner som Rogaland, Oslo og Viken opplever markant økt etterspørsel, mens veksten er mindre i andre deler av landet. –Selv om vi nå ser regionale forskjeller forventer vi økt pågang over hele landet fremover, sier Haugli.

- Variasjonene reflekterer at noen næringer er truffet hardere og raskere enn andre. Vi jobber systematisk med å sikre at ordningene treffer næringslivets behov og at de gir effekt, påpeker Haugli, og fortsetter, -Vi skal støtte bedrifter og prosjekter som var konkurranse- og levedyktige før koronapandemien, og er opptatte av at våre virkemidler skal legge til rette for at vi også etter krisen har et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv.

Se alle bedrifter som har fått finansiering av Innovasjon Norge.

Publisert :
Sist oppdatert :