Hopp til hovedinnhold

700 millioner kroner til innovative prosjekter i Romania og Bulgaria

Denne uken lanseres 700 millioner kroner i EØS-midler til næringslivsprosjekter i Romania og Bulgaria. – Dette betyr store muligheter for norske bedrifter som ønsker å etablere samarbeid med rumenske og bulgarske selskaper, sier Eli Bleie Munkelien, direktør Business Partnerships i Innovasjon Norge.

Norske bedrifter kan ta del gjennom felles prosjekter med mottagerlandene. Fristen for prosjektforslag er i oktober, og prosjektene kan gjennomføres frem til 2024.

– EØS-midlene er det viktigste eksport- og internasjonaliseringsprogrammet for norsk næringsliv med interesse for Romania og Bulgaria, sier Bleie Munkelien.

Støtten går til prosjekter innen grønn innovasjon, helse, hav og IKT.

Ni av ti anbefaler å benytte seg av EØS-midlene

Tilsammen fire milliarder kroner skal lyses ut under næringslivsprogrammer i 11 land i Baltikum, Sentral- og Sør-Europa fra 2018 til 2020. Tidligere programmer har gitt gode resultater for norske bedrifter. 108 norske partnere deltok og mottok finansiering til sine prosjekter i årene 2014-2017. Ni av ti norske bedrifter som har deltatt, anbefaler ordningen, og vil delta igjen om anledningen byr seg.

– Dette er et fantastisk skussmål for EØS-midlene. Vi håper at mange flere norske bedrifter vil benytte seg av mulighetene denne gangen, sier Bleie Munkelien, og fortsetter, – Gjennom denne utlysningen er det tre ganger så mye penger til bedriftene som forrige programperiode.

Norske bedrifter kan søke på midlene - i samarbeid med lokale partnere

Leverandører av teknologi/produksjonsprosess, utviklere av teknologier/prosesser, leverandører av kompetanseheving og opplæring, eller interessenter i felles investeringer i produksjonsanlegg er i målgruppen for EØS-midlene. De første utlysningene vil støtte bedrifter som utvikler, tar i bruk eller kommersialiserer produkter eller tjenester innen digitalisering og grønn IKT, næringsutvikling knyttet til havrommet og helse- og velferdsteknologi.

Norske bedrifter kan ikke søke på midlene selv, men i samarbeid med en lokal partner i Romania eller Bulgaria. -Vi har en god partnerdatabase hvor norske selskaper kan søke etter partnere. I tillegg arrangerer vi flere matchmaking-møter, sier Bleie Munkelien. Neste ut er om sirkulærøkonomi under Oslo Innovation Week 26. september.

Fakta om EØS-midlene

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Innovasjon Norge forvalter midler blant annet i Romania og Bulgaria. Vi utlyser midlene, vurdere søknadene, tildele midler og følge opp prosjektene. Ikke minst skal Innovasjon Norge bidra til at flest mulig gode prosjekter får en norsk partner.

Les mer om EØS-midlene på vår engelske side.

Publisert :
Sist oppdatert :