Hopp til hovedinnhold

75 millioner til banebrytende innovasjon

Hvit robothåndFoto: Unsplash
Offentlig sektor står overfor store utfordringer som krever innovasjon. Derfor søker Innovasjon Norge kommuner og etater som vil utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens utfordringer gjennom offentlig-private innovasjonspartnerskap.

Innovasjonspartnerskap er en modell for tett dialog og samarbeid om innovasjon med næringslivet. Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som ikke finnes på markedet, og å ta dem i bruk. Slike innovasjonspartnerskap øker det offentliges kapasitet, bidrar til innovasjon og utløser vekst i nye næringer. Det er dermed et kraftig innovasjonsverktøy, som bidrar til økt produktivitet og verdiskaping i både offentlig og privat sektor.

- Vi trenger en offentlig sektor som våger å tenke nytt og som satser på innovasjon. Innovasjonspartnerskap gir det offentlige muligheten til å utnytte potensialet som ligger i et nyskapende norsk næringsliv, sier Nybø. - Innovasjonspartnerskap viser hvordan innovative virkemidler kan løse store samfunnsutfordringer. Dette kan bidra til alt fra tunnelsikkerhet til eldreomsorg, sier næringsminister Iselin Nybø

Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet har avsatt penger til ordningen. I tillegg til økonomisk støtte får vinnerne bistand med prosessen fra Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Digitaliseringsdirektoratet.

- Offentlig sektor i bygd og by trenger å tenke nytt for å løse fremtidens utfordringer innen områder som helse, klima, miljø og mobilitet. Gjennom denne ordningen kan små distriktskommuner gå sammen for å utvikle og kjøpe innovative løsninger. Slik kan innovasjonen også komme flere til gode, sier Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Erfaringer med innovasjonspartnerskap

Tidligere innovasjonspartnerskap viser at det er fullt mulig å koordinere offentlige aktører som har felles utfordringer, på tvers av kommune og stat. I tillegg sikrer organiseringen at små og store kommuner kan jobbe sammen og dra nytte av kompetansen og resultatene i felleskap. Erfaringen viser også at gründerselskaper stiller sterkere enn i vanlige anskaffelsesprosesser, og flere har vunnet frem i de ulike konkurransene.

Fakta om innovasjonspartnerskap:

  • Tar utgangspunkt i et offentlig behov, krever forankring hos toppleder og tett samarbeid mellom offentlige og private om å utvikle nye løsninger til bruk i offentlig sektor.
  • Legger til rette for at flere offentlige aktører kan gå sammen om å utvikle løsninger på felles behov.
  • Ordningen er både en anskaffelsesprosedyre og en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid med næringslivet.
  • I årets utlysning ligger det 75 millioner kroner i potten. Pengene kommer fra Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet.
  • Innovasjon Norge samarbeider med Forskningsrådet om å lyse ut midler til offentlig-private samarbeid.
  • Fra 2017 er det satt i gang 14 prosjekter fra ulike sektorer fra store deler av landet. 51 offentlige prosjektdeltakere og over 500 små og store selskaper har vært involvert i de ulike prosjektene.

Kontaktperson

SF
Sunniva Jonassen Fjelde
Spesialrådgiver
Publisert :
Sist oppdatert :