Hopp til hovedinnhold

Anita Krohn Traaseth på plass i sjefsstolen

Anita Krohn TraasethFoto: Bjørn Stuedal
Anita Krohn Traaseth
Med Anita Krohn Traaseth som ny administrerende direktør i Innovasjon Norge går organisasjonen inn i en ny fase. Det er allerede påbegynt et stort arbeid fra organisasjonen om framtidens Innovasjon Norge. Krohn Traaseth vil investere tid i å bli kjent med alle deler av organisasjonen, møte kolleger, styret, eiere, sentrale kundegrupper og samarbeidspartnere.

- Interessen og engasjementet rundt Innovasjon Norge er enorm. Det er vi avhengig av at fortsetter. Det er dette engasjementet som demonstrer viktigheten av Innovasjon Norge – og vi må hele tiden lytte for å være relevante, sier hun.

Innovasjon Norges formål er å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Til daglig jobber vi med en rekke forskjellige oppgaver, initiativer, programmer, tiltak og arrangementer. Til sammen danner dette en helhet. Det dreier seg om å gjøre norsk næringsliv bedre.

- Hvis ikke vi skal våge å tenke nytt, å gjøre nytt, hvordan skal vi da få troverdighet som et innovasjonsselskap? For det er det vi er. Ikke et rent forvaltningsorgan. Vi er ikke et NAV for næringslivet. Vi skal tilrettelegge for å best mulig stimulere til ny tiltrengt vekst og innovasjonskultur. Vi skal bygge grundere og entreprenørskap, men vi skal også bistå i omstilling av etablert industri og ivareta våre øremerkede, nasjonale samfunnsoppgaver som handler om noe mer enn internasjonalt vekstpotensial – og vi finansieres av skattepengene. DET har jeg enorm respekt for. Jeg har gledet meg til i dag, sier Krohn Traaseth.

Anita Krohn Traaseth kommer fra stillingen som administrerende direktør i Hewlett-Packard Norge. Hun har tidligere blant annet vært administrerende direktør i kommersialiseringsselskapet Simula Innovation (2005-2008) og har hatt tilsvarende stilling i «gründerselskapet» Intelligent Quality AS. I en periode var hun strategidirektør i programvaredivisjonen til Det Norske Veritas (2002-2005).

Publisert :
Sist oppdatert :