Hopp til hovedinnhold

Ansettelser i tråd med regelverket, men rom for forbedring

Anita Krohn TraasethFoto: Innovasjon Norge
Revisjonsselskapet Deloitte la i dag fram sin rapport om Innovasjon Norges ansettelser i perioden 2014-2018. Den viser at rekrutteringen av ledergruppen og ansettelsen av Katharina Andresen var i tråd med lover og etiske regler som gjelder for selskapet. Deloitte foreslår likevel flere forbedringer av rutinene.

Med bakgrunn i medieomtale rundt flere ansettelser ba Innovasjon Norges styre revisjonsselskapet Deloitte gjennomgå ansettelser og rutiner opp mot gjeldende regelverk. I alt har Deloitte vurdert 65 ansettelser.

Deloitte har undersøkt den midlertidige ansettelsen av Katharina Andresen spesielt. Konklusjonen er at «Etter vår vurdering er rekrutteringsprosessen av [Katharina Andresen] utført i samsvar med Innovasjon Norges praksis for tilsvarende stillinger, samt egne regler og retningslinjer, herunder de etiske retningslinjene.» De etiske retningslinjene omfatter regler for habilitet.

Revisjonsselskapet har undersøkt om regelverket ble fulgt og om styret i tilstrekkelig grad var involvert da Anita Krohn Traaseth rekrutterte ny ledergruppe i 2014 og 2015. «Etter vår vurdering er det dokumentert at prosessen med etableringen av ny ledergruppe var tydelig kommunisert og godt forankret i Styret.», står det i rapporten.

Deloitte har ikke funnet noe som tyder på at ansettelser skjer på bakgrunn av bekjentskap eller vennskap. Dette gjelder også ved ansettelsene av Yvonne Fosser og Katharina Andresen.

- Vi har fått en grundig vurdering av vårt eget regelverk og hvordan vi gjennomfører dette i praksis, sier styreleder i Innovasjon Norge, Gunnar Bovim. - Det er betryggende at rapporten bekrefter at Innovasjon Norges regelverk og rutiner for rekruttering er utformet i samsvar med relevante lover og forskrifter. Deloitte har pekt på noen mindre avvik i vår praksis, og kommer med forslag til forbedringer basert på dette. De forslagene tar vi til oss, understreker Bovim.

Forbedringer
Rapporten viser at Innovasjon Norge har utviklet sitt eget regelverk og rutiner i perioden. Blant forbedringene Deloitte anbefaler er:

  • Styret og selskapet bør tydeliggjøre hvordan Innovasjon Norge som særlovselskap bør forholde seg til statsansatteloven og andre relevante lover ved rekruttering.
  • At Innovasjon Norge vurderer hva som bør dokumenteres og presiserer dette i rutinebeskrivelsen for rekruttering.

Innovasjon Norge tar med seg forslagene fra Deloitte i sitt videre arbeid med egne rutiner. I tillegg ønsker selskapet å forbedre egen kvalitetssikring i forbindelse med dokumentasjon og innsyn i prosesser.

Trykk her for å last ned rapporten fra Deloitte.

For mer informasjon kontakt:
Kjetil Svorkmo Bergmann, tlf. 908 20 918, e-post kjber@innovasjonnorge.no

Publisert :
Sist oppdatert :