Hopp til hovedinnhold

Åpenhet, jobbkultur og omstilling i Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har de siste dager blitt viet stor oppmerksomhet fra medier og andre aktører. Gitt det store volumet og utfordringen ved å svare alle, velger vi her å redegjøre for Innovasjon Norges syn på noen av temaene som går igjen i ordskiftet.

Om åpenhet

Innovasjon Norge er underlagt Offentlighetsloven og etterstreber åpenhet og transparens i alt selskapet gjør. Innovasjon Norge bruker derfor i stor grad åpne kanaler der andre har mulighet for direkte påvirkning. Anita Krohn Traaseth er i tillegg til å være leder av Innovasjon Norge også en engasjert samfunnsdebattant og forfatter, og har i tre år blogget om egne perspektiv og refleksjoner rundt sine arbeidsoppgaver fra et ledelsesperspektiv. Dette er en uvant praksis, men viktig for prinsippet om åpenhet. Innovasjon Norge vil fortsatt etterleve prinsippet om åpenhet og tilgjengelighet i medier og sosiale kanaler fremover.

- Jeg er innforstått med at bloggerrollen kan og vil skape reaksjoner, spesielt når man leder et offentlig eid selskap i omstilling, og med mange interessenter, sier Anita Krohn Traaseth.

Om jobbkultur

Vår selskapskultur er i hovedsak preget av sunne og gode verdier, integritet, kvalitet og kompetanse med dyktige kolleger som vil hverandre vel. Det er likevel enkelte krefter, og situasjoner som er alvorlige og må håndteres. Dette er risikofylt, og derfor varslet Anita Krohn Traaseth styret om å få gå inn i disse sakene, etter behandling av saken i ledergruppen, og fikk enstemmig mandat til dette av styret.

- Alle skal føle seg ivaretatt på jobben. Dette er viktig for oss, og noe vi jobber kontinuerlig med. Vi er blant landets mest attraktive steder å jobbe, og det skal vi fortsatt være, sier Yvonne Fosser, HR-direktør i Innovasjon Norge.

Om omstilling

Omstillinger av det omfanget som gjøres i Innovasjon Norge er svært krevende, både organisasjonsmessig og på det individuelle plan for de som lever i og utfører prosessen. Omstilling gjøres ikke bare ved nedbemanning, men også gjennom en strategisk endringsprosess.

- Her er det business as usual, sier viseadministrerende direktør Toril Bariusdotter Ressem. Selv om mediene har stort fokus på lønninger og arbeidsforhold i Innovasjon Norge, jobber vi med det vi kan best – å gjøre norsk næringsliv sterkere!

Endringsprosessen ledes av administrerende direktør, og implementeres i organisasjonen i flere ledd. Den nye organisasjonsstrukturen har blitt basert på overordnet divisjonsstruktur, der mellomledere har vært med på å forme sine deler av organisasjonen. Ved å gjøre dette er det etablert en forankring og eierskap til arbeidet nedover i organisasjonen, uten at det skaper tvil om at ansvaret ligger i toppledelsen.

- Traaseth har styrets fulle tillit til å drive den nødvendige omstillingen i Innovasjon Norge videre, sier styreleder Per Otto Dyb.

Om lønninger

Et av temaene som har vært gjenstand for medienes oppmerksomhet, har vært lønnsnivået i Innovasjon Norge, basert på et internt notat. Fremstillingen av dette notatet som «hemmelig» og «sjokkerende» er direkte feil. Det er et notat med internt kjent informasjon fra medarbeidere som utarbeidet det som en del av sine arbeidsoppgaver. Sammenliknet med andre relevante aktører kan en konkludere at Innovasjon Norges ansatte ikke er overbetalte.


Lønnsfakta i Innovasjon Norge

  • Lønnsveksten blant ledere i Innovasjon Norge generelt det siste året har vært 2,4 %, og 2,8 % for resten av selskapets ansatte i Norge.
  • Gjennomsnittsalder i Innovasjon Norge er 49 år.
  • Lønnsveksten blant ledere siste tre år har vært 10 % (til info er tilsvarende for alle ansatte utenfor overenskomst en økning på 7,5 %).
  • Av de 39 som gikk over grensen på 800 000 i 2015, tjente 24 av dem (61,5 %) allerede over 750 000 kroner.
  • Til sammenligning med Econas lønnsstatistikk (IN har mange siviløkonomer så statistikken er relevant sammenligningsgrunnlag): Gjennomsnittlig årslønn for en medarbeider i bransjen 'Forretningsmessig tjenesteytelse, konsulenttjenester' i Econas lønnsstatistikk er kr 652 000 (utdanningsår 2010 og tidligere), mens snittlønn for alle medarbeidere på overenskomst i IN er 637 638 kr.

Vi har gitt våre endelige kommentarer til oppfølging fra Dagens Næringsliv i dag som kan komme i avisen (fredag 04.12.2015). Vi gjør oppmerksom på at disse sakene ikke vil bli kommentert videre i eksterne medier, men håndteres internt.

Publisert :
Sist oppdatert :