Hopp til hovedinnhold

Arrangementer og møter – informasjon i forbindelse med koronavirus

Folk som mingler på event
Innovasjon Norge følger situasjonen i forbindelse med koronavirus tett. Vi baserer oss på informasjon fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet og følger opp tiltakene og anbefalingene som kommer derfra. 

For non-Norwegian speakers: Information in English follows below.

Vi har normalt en rekke møter og arrangementer hver eneste dag, med bedrifter, samarbeidspartnere, regionale partnerskap, leverandører og så videre. Vi er en organisasjon med medarbeidere over hele kloden.

Det er viktig for oss å søke å utføre oppdragene våre så godt som mulig, også i den krevende situasjonen som har oppstått som følge av koronaviruset. På samme tid skal vi gjøre det vi kan for å unngå å bidra til å spre smitte. Vi er opptatt av at du som er i kontakt med oss skal oppleve det som trygt og basert på en gjensidig forståelse.

Derfor gjør vi følgende endringer i møtevirksomhet og arrangementer:

Arrangementer med mange deltakere: Store arrangementer er nå forbudt og vil bli utsatt eller avlyst.

Mindre arrangementer: Dersom det er mulig kan arrangementer gjennomføres som webinarer ved hjelp av streaming eller liknende.

Møter mellom Innovasjon Norge og bedrifter, samarbeidspartnere, leverandører og nettverk:
Slike møter gjennomføres ved hjelp av digitale verktøy om mulig. Hvis det ikke lar seg gjøre, kan vi ha fysiske møter, dersom nytteeffekten er høy nok.

Det er opp til den enkelte å vurdere om han/hun ønsker å være til stede i et fysisk møte med Innovasjon Norge.

I vurderingen av møter legger Innovasjon Norge spesielt vekt på:

 • Hva tilsier retningslinjene fra helsemyndighetene, det vil si Folkehelseinstituttet?
 • Hva er nytteeffekten av møtet?
 • Hvem skal være til stede?
 • Er noen av dem i en av risikogruppene?
 • Har de virksomhetskritiske funksjoner i sin virksomhet?
 • Hvordan kommer deltakerne seg til møtet?
 • Øker vi smittefaren for deltakerne ved å avholde møtet?

Dersom Innovasjon Norge og de andre møtedeltakerne blir enige om å gjennomføre et fysisk møte, vil Innovasjon Norge sette i verk tiltak både før og under møtet.

Les mer om Helsedirektoratets tiltak.


Events and meetings - information related to coronavirus

Innovation Norway monitors the situation related to the coronavirus closely. We rely on information from the Norwegian Institute of Public Health and follow their recommendations. We normally have numerous meetings and events every day. We are an organisation with employees all over the globe.

It is important for us to try to perform the task society has given us as well as possible, even in the demanding situation that has arisen as a result of the coronavirus. At the same time, we will do what we can to avoid contributing to spreading the virus.

Therefore, we are making the following changes to meetings and events:

Large events: These events are currently prohibited and will be postponed or cancelled.

Smaller events in Norway may be conducted as webinars using streaming or similar.

Meetings between Innovation Norway and companies, partners, suppliers and networks:
Such meetings will be conducted using digital tools if possible. If this is not possible, we may have physical meetings granted the benefits outweigh potential risks.

It is up to the individual participant to decide whether he or she wishes to attend a physical meeting with Innovation Norway.

In the assessment of whether to go through with meetings, Innovation Norway places special emphasis on:

 • What do the guidelines from the health authorities, i.e. the Norwegian Institute of Public Health, indicate?
 • What is the benefit of a physical meeting?
 • Who should attend?
 • Are any of them in one of the risk groups?
 • Do they have mission-critical features in their company or organisation?
 • How do participants travel to the meeting?
 • Do we increase the risk of infection by going through with the meeting?

If Innovation Norway and the other participants in the meeting agree to conduct a physical meeting, they must clarify in advance what measures to take before and during the meeting.

For more information, see the Norwegian Institute of Public Health.

Publisert :
Sist oppdatert :