Hopp til hovedinnhold

Baner vei for ny bærekraftig norsk eksportnæring

Lefdal Mine Datacenter i Måløy kan bli Europas største grønne datasenter. Fjellanlegget, som er en tung satsning for Innovasjon Norge, kan gjøre Norge ledende på kostnadseffektiv, grønn datasenterindustri.

Lefdal Mine Datacenter har startet utbyggingen av det som kan bli Europas største grønne datasenter for lagring av verdens stadig voksende datamengde. Det høysikre fjellanlegget på Vestlandet skal være i drift i august 2016 og kan sette en ny standard for datasenterindustrien. Selskapet har fått med partnere som IBM og Rittal som er verdensledende på sine områder, og utviklet en løsning for foredling av kortreist strøm i et optimalt og sikkert datasenter. Flere norske kunder er på vei inn, og selskapet er i dialog med store internasjonale kunder som ønsker å flytte inn neste år.

- Potensiell størrelse på prosjektet er unik i internasjonal målestokk. I tillegg til Lefdal Mines spisskompetanse fra datasenterindustrien, er det spesielt forankring av prosjektet lokalt og nasjonalt og deres globale partnere som har bidratt til at prosjektet nå realiseres. Lefdal Mine Datacenter kan gjøre Norge ledende innen en ny, framtidsrettet og bærekraftig eksportindustri, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth.

Global etterspørsel etter datalagring

Det digitale universet vokser med rundt 40 prosent i året, og har gjort IKT til en storforbruker av energi. Vi lagrer stadig flere dokumenter, høyoppløste bilder og videoer i nettskyen, og det er et økende behov for mer kapasitet og kosteffektiv datalagring.

– Lefdal Mine Datacenter er et fremragende eksempel på at Norge er attraktiv som beliggenhet for ledende globale aktører, og at høyteknologi-kompetansen vi besitter er i verdensklasse, mener Krohn Traaseth.

Naturgitte fortrinn i Norge

Når elektrisitet transporteres over lange avstander går energi tapt i overføringen. Det er derfor viktig at grønne datasentre plasseres i nærheten av energikilden. Det er også viktig at energien er fornybar. Kjøling av datasentre er kraftintensivt. Det barske norske klimaet, og en nesten uendelig mengde kaldt vann, gjør Norge ideelt for naturlig gratis nedkjøling. Lokale naturgitte fortrinn på Vestlandet gjør bedriften kostnadseffektiv gjennom rik tilgang på kortreist strøm, mulighet til å benytte fjord til kjøling og bruk av eksisterende infrastruktur og sikkerhet gjennom gruven som ligger beskyttet. Det gjør produktet svært fleksibelt og kan utvikles over tid.

Konkurransedyktig innovasjon

– Lefdal Mine-teamet skjønte tidlig at strategisk handlet dette om å engasjere seg i og selge inn Norge som tilholdssted, og parallelt utvikle og differensiere eget konsept fra konkurrerende installasjoner, forteller Hilde Hukkelberg som leder Innovasjon Norges Londonkontor.

Det internasjonale kontoret har sammen med Innovasjon Norges lokalkontor i Sogn og Fjordane vært samarbeidspartnere med Lefdal Mine Datacenter og bidratt med kompetanse, rådgivning og økonomisk støtte. At IBM og Rittal er med som investorer har vært avgjørende.

– IBM og Rittal er store internasjonale aktører som er etablert i bransjen. Deres spisskompetanse og nettverk er viktig for å utløse både det innovative og forretningsmessige potensialet i prosjektet, forteller Hukkelberg.

Totalt, gjennom norske og utenlandske bidragsytere, er det investert 250 millioner kroner i første fase. Finansiering har vært mulig ved at både privat kapital, banker, innovasjonsapparatet og offentlige Norge har jobbet sammen og turt å satse.

Publisert :
Sist oppdatert :