Hopp til hovedinnhold

Bedriften din kan få støtte til å søke EU-midler

Medarbeidere fra FlowPhys på besøk ved Pfalzwerke Geofuture's kraftstasjon i Tyskland.
Her er medarbeidere fra FlowPhys på besøk ved Pfalzwerke Geofuture's kraftstasjon i Tyskland. FlowPhys er med i H2020-prosjektet GeoPro som utfører tester og målinger ved denne kraftstasjonen.
Teknologibedriften FlowPhys AS har fått penger fra Forskningsrådets ordning PES2020 flere ganger. Totalt har de nådd opp i syv store prosjekter i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. De anbefaler andre bedrifter å søke om støtte til å søke EU-midler.

Prosjektetableringsstøtte rettet mot Horisont 2020 (PES2020) er en ordning i Forskningsrådet.

Den gir penger til norske aktører som søker Horisont 2020 og målet er at midlene skal bidra til å øke kvaliteten på EU-søknader. Det er mulig å søke om støtte til selve søknadsprosessen og til å delta på relevante arrangementer utenfor Norge.

Ville ikke våget å søke uten PES-støtte

- Jeg tror ikke vi ville våget å søke uten støtte fra PES2020. Konkurransen i Horisont 2020 er veldig tøff og suksessraten er på cirka ti prosent. Søknadene må derfor ha svært høy kvalitet og søknadsskrivingen tar mye tid og krefter. Vi har brukt en blanding av å ansette eksterne forfattere og å skrive selv, sier Per Kjellgren, adm.dir. i FlowPhys AS.

Gir utmerket 'avkastning'

FlowPhys utvikler avanserte løsninger innen fornybar energi.

- PES2020 har fungert veldig bra for oss, og jeg håper denne ordningen fortsetter videre. For oss har det gitt utmerket "avkastning" og jeg vil tro det er det samme for mange andre norske selskaper og forskningsorganisasjoner.

Han anbefaler alle forskningstunge selskaper i Norge å bruke PES2020-ordningen for å lettere nå opp i kampen om midler fra EU.

- Det vil gjøre bedriftene i stand til utvikle søknader med høy kvalitet, understreker Kjellgren.

Stor verdi å delta i Horisont-prosjekter

FlowPhys AS har i dag syv aktive Horisont 2020-prosjekter: et prosjekt er innen avfallsvarmegjenvinning for aluminiumproduksjon, fem prosjekter er innen geotermisk energi og et prosjekt innen moderne produksjonsteknologi.

- I tillegg til å direkte finansiere store deler av forskningen og utviklingen av vår programvarepakke "Flowphys", har disse prosjektene gitt oss tilgang til nye eksperimentelle datasett. Dette har betydd mye for vårt arbeid.

- I tillegg har vi også fått direkte tilgang til forskning og industrielle partnere i prosjektene. Dette har gitt gode samarbeidsmuligheter for fremtidig utvikling og kommersialisering.

Tar forskningen til markedet

Kjellgren legger til at i tillegg til den direkte Horisont 2020-finansieringen, har deltakelsen i prosjektene også gitt dem et mye større potensial til å ta forskningen ut på markedet.

- Jeg vil tro det samme gjelder for mange andre små og mellomstore forskningsbaserte bedrifter. Videre er alle våre prosjekter på områder som vi tror har et stort potensial for fremtiden: fornybar energi og avansert produksjon, forklarer Kjellgren.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge samarbeider om å bistå norske bedrifter med å lykkes med sine EU-søknader. Ta kontakt med våre eksperter, så veileder de deg i søknadsprosessen.


Eksperter i Forskningsrådet


Publisert :
Sist oppdatert :