Hopp til hovedinnhold

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2021

Kristine og Frode Sakshaug med diplom for Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2021.© Innovasjon Norge
Kristine og Frode Sakshaug fra Øyna Kulturlandskapshotell vant Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2021.
Øyna Kulturlandskapshotell på Inderøya i Trøndelag har vunnet Bedriftsutviklingsprisen i landbruket. Det er andre året på rad at en bedrift fra Trøndelag vinner. Øyna Kulturlandskapshotell har rom som er bygd inn i bakken. Med bærekraftig design og materialvalg, og mat basert på lokale råvarer, har Inderøy-bedriften skapt en attraksjon med arbeidsplasser og internasjonal anerkjennelse.

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Trøndelag 2021 går til Øyna Parken AS. I deres kulturlandskapshotell finner du overnatting i unike rom som er bygd inn i bakken, en flott restaurant, selskapslokale i vikingstil, konferanseavdeling og uteaktiviteter for store og små.

-Vi gjør dette primært for å skape et tilbud som lokalmiljø og samarbeidspartnere kan være stolte av, sier Frode Sakshaug, som driver stedet sammen med kona Kristine Daling Sakshaug.

Fra svineproduksjon til vertskap for norske og utenlandske turister

Ekteparet så tidlig mulighetene innenfor lokalmat og besøksnæring på det som opprinnelig var en grisefarm. Fra en start i 2005 med gårdsbutikk, har det vært gradvis vekst og utvikling med aktiviteter, serverings-, møte- og selskapslokaler. Beslutningen om å realisere planene om overnatting ble tatt i 2019. Åpningen fant sted våren 2020, rett etter at Norge stengte ned i forbindelse med covid-19.

-Norske turister har omfavnet Inderøy og Øyna de siste somrene, og utviklingen i besøk har overgått forventningene. Nå har vi fulle dager med kurs på ukedagene og turister i helgene, sier Sakshaug.

Overnattingen skulle tilpasses både bedriftens behov for effektiv logistikk og kulturlandskapet. Resultatet ble et hotell med særpreg og internasjonal anerkjennelse.

Øyna Kulturlandskapshotell ble tidlig omtalt på utenlandske nettsted for arkitekter. I høst kom de med på Fodor Travels liste over de 15 beste hotellene i Europa.

-Til sommeren får vi besøk av brudepar både fra Singapore og Tyskland, som legger festen til Inderøya. Vi har en internasjonal ambisjon og har henvendelser fra utenlandske turoperatører som bare venter på mer normaliserte reiseforutsetninger, sier Frode Sakshaug.

Bærekraft

Sosial- og miljømessig bærekraft er viktige kriterier for bedriftsutviklingsprisen i landbruket. Øyna gir både hel- og deltidsarbeid, og det er i dag 15 faste årsverk inkludert 3 lærlinger. Sist sommer var det 42 personer på lønningslista, og andelen lokal ungdom var stor.

Hotellets konstruksjon i betong og massivtre medfører lave energikostnader.

Både matkonseptet med fokus på lokalproduserte råvarer og opplevelsene knyttet til samarbeidet «Den Gyldne omvei» (DGO), dreier seg om formidling av lokal kultur. DGO er et samarbeid som har eksistert i 25 år på Inderøya, og består av 22 bedrifter innenfor lokalmat, kunst og håndverk, gårdsbutikker, overnatting og servering. Omveien spiller på at du tar en avstikker fra E6 og kjører en liten omvei før du kommer ut igjen på E6 litt lenger frem. Eventuelt etter noen dager på Inderøya.

Vekst og videre utvikling

Til tross for reiserestriksjoner i mesteparten av oppstartperioden, har bedriften nådd målene om vekst i omsetning og lønnsomhet med god margin.

-Lokalt engasjement rundt satsingen gir oss mange gode ambassadører. Det lokale samarbeidet er viktig for at vi skal kunne gi det tilbudet både norske og utenlandske gjester forventer. Vi er bare i startfasen, og er spent på hvordan neste år blir, sier Sakshaug.

Juryens begrunnelse

Med det trønderske kulturlandskapet som utgangspunkt og ramme, er det skapt et reiselivsanlegg med internasjonal anerkjennelse, og store lokale ringvirkninger. Fra et lokalt fokus, er nå blikket rettet mot et internasjonalt marked.

-I takt med utvikling av egen kompetanse, markedets etterspørsel og samarbeidsmuligheter i lokalmiljøet, har eierne bygd virksomheten stein for stein. I hvert steg har de utfordret seg selv og samarbeidspartnere på utvikling ved å forutsette betydelig vekst, sier juryleder og direktør for Innovasjon Norge i Trøndelag, Vigdis Harsvik.

Landskapshotellet var ferdig akkurat til covid-19 stengte ned reiselivet. Til tross for dette har selskapet klart både vekst i omsetning, og et godt økonomisk resultat.

Årets jury har bestått av Vigdis Harsvik, regiondirektør Innovasjon Norge Trøndelag, Torgeir Strøm, nestleder utvalg for næring Trøndelag fylke, og Tore Bjørkli, landbruksdirektør.


Publisert :
Sist oppdatert :