Hopp til hovedinnhold

Bidrar til gjenoppbygging av Filippinene og Syria

NOREPS og norske bedrifter bidrar til gjenoppbygging av Filippinene og Syria. Etter tyfonen på Filippinene ble store mengder nødhjelpsutstyr levert med støtte fra Norge.

Mye av nødhjelpsutstyret leveres av norske virksomheter, og til Filippinene sendes det vann og sanitærutstyr, medisinsk materiell, telt og lagerhaller, telekommunikasjonsutstyr og ernæringsprodukter fra Norge. Utstyret har blitt vel mottatt og har kommet tusenvis av nødlidende til gode.

Norwegian Emergency Preparedness System (NOREPS) administreres av Innovasjon Norge på oppdrag fra Utenriksdepartementet for å øke internasjonal katastrofeberedskap. Dette gjøres blant annet ved å styrke nødhjelpslagre til FN og humanitære organisasjoner.

- Det er givende å se at nettverket mellom Utenriksdepartementet, Innovasjon Norge, hjelpeorganisasjoner og bedrifter fungerer etter hensikten og at vi kan bistå i nødhjelpssituasjoner og utviklingsprosjekter med relevante produkter fra norske bedrifter, sier Vidar Ellingsen som leder NOREPS.

Kartlegger infrastrukturskader i Syria

NOREPS støtter også FNs organisasjon for prosjektstyring (UNOPS) med å utvikle metode og verktøy for å kartlegge skader på infrastruktur etter katastrofer. Innovasjon Norge inviterte nylig Syrias tidligere visestatsminister, Abdallah al-Dardari for å delta på en øvelse for å kartlegge infrastrukturskader i Syria. Dardari forlot sin ministerpost under Assad i 2011 og jobber som direktør ved FNs økonomiske og sosiale kommisjon for vest-Asia (UN-ESCWA) for å utarbeide en plan for gjenoppbygging av Syria. Øvelsen ble gjennomført på Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter på Starum.

Fra NOREPS deltok rådgivende ingeniørselskaper og utvalgte bedrifter som viste frem innovative produkter og løsninger innen satelittbilder og satelittkommunikasjon, billedoverføring, samt programvare og tjenester innenfor geografiske informasjonssystemer (GIS).

- Vi demonstrerte også hvordan den nyutviklede dronen fra norske ProxDynamics kan brukes for å dokumentere skader på infrastruktur, forteller Ellingsen.

Publisert :
Sist oppdatert :