Hopp til hovedinnhold

Bidrar til mervekst for norske bedrifter

Håkon HaugliFoto: Astrid Waller
Bedrifter som får støtte fra Innovasjon Norge vokser i gjennomsnitt mer både når det gjelder verdiskaping, omsetning og antall ansatte sammenlignet med tilsvarende bedrifter uten slik støtte. Det går fram av en undersøkelse fra Samfunnsøkonomisk analyse.

Undersøkelsen presenteres i Innovasjon Norges årsrapport for 2019. I alt bidro Innovasjon Norge med 6,7 milliarder kroner til utvikling av næringslivet i Norge i 2019. Sammen med andre finansieringskilder var støtten fra Innovasjon Norge med på å utløse i alt 17,9 milliarder kroner til innovasjonsaktiviteter i norske bedrifter. Ni av ti selskaper sier Innovasjon Norge har vært avgjørende for prosjektene deres.

- Norske bedrifter har behov for kapital for å kunne satse på å utvikle de næringene vi skal leve av i fremtiden. Vi ser at én krone fra Innovasjon Norge i 2019 i form av kapital eller rådgivning, ble matchet av 1,7 kroner i egenfinansiering eller finansiering fra andre finansieringskilder, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Viktig å videreføre

Årsrapporten beskriver en situasjon før koronapandemien rammet verdensøkonomien. I tillegg er norsk økonomi utsatt for et kraftig fall i oljeprisen. Innovasjon Norge har i 2020 fått utvidede låne- og tilskuddsrammer og nye oppdrag for å opprettholde og stimulere til innovasjon i næringslivet i kriseperioden.

- Vi vet ikke hva de langsiktige konsekvensene blir. Viktige markeder og verdikjeder er borte og mange bedrifter sliter med å opprettholde lønnsom drift. Det er likevel viktig at norsk næringsliv viderefører omstillings- og innovasjonsaktivitet, slik at vi også etter krisen har et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv. Tiltakspakkene som er iverksatt skal nettopp bidra til det, sier Haugli.

Mervekst

Beregningen for 2019 fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at bedrifter som får støtte fra Innovasjon Norge har en gjennomsnittlig årlig mervekst i verdiskaping på 8,3 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende bedrifter uten støtte. I salgsinntekter er merveksten på 9 prosentpoeng og i antall ansatte på 3,1 prosentpoeng.

Rapporten viser også at bedrifter som har fått internasjonal markedsrådgivning har høyere vekst og omsetning, og at denne rådgivingen bidrar til at bedriftene kommer i gang med sine internasjonale eksportsatsinger.

Mer til grønn teknologi

2019 ble også et rekordår for støtte til ny grønn teknologi fra Innovasjon Norge. I alt ble det delt ut 608 millioner kroner til innovasjon og utvikling av ny miljøteknologi. Av alle Innovasjon Norges bevilgninger gikk 51 prosent til prosjekter som har en definert miljøeffekt. Det er en økning på to prosent fra året før.

- Norsk næringsliv ser viktigheten av omstilling for å møte klimautfordringene. Mange norske bedrifter utvikler nye bærekraftige løsninger på viktige globale utfordringer som kan dekke behov når det gjelder matproduksjon, energi, helse og utdanning. Innovasjon og internasjonalisering er derfor viktige virkemidler både for å øke verdiskapingen i Norge og for å møte vår tids aller største utfordringer, sier Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norges årsrapport 2019

Publisert :
Sist oppdatert :