Hopp til hovedinnhold

Budsjettreduksjon - konsekvenser for reiselivsoppdraget i Innovasjon Norge

I statsbudsjettet for 2020 ble bevilgningen til reiselivsoppdraget Visit Norway redusert med 53,5 millioner kroner. Ledelsen i Innovasjon Norge har etter omfattende vurderinger som følge av kuttet besluttet å redusere mellom 14 og 18 årsverk knyttet til Visit Norway ved utekontorene og tre til fem årsverk knyttet til Visit Norway i Norge, i tillegg til å redusere prosjekt og aktiviteter.

De berørte kontorene er Innovasjon Norges kontor i Danmark, Frankrike, Italia, Nederland, Russland, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland og USA. Det vil også bli vurdert å avvikle reiselivsaktivitetene ved tre til fem utekontor for å møte budsjettreduksjonen for reiselivoppdraget i Statsbudsjettet for 2020.

Sikre god prosess

- Vi er nå mest opptatt av å sikre en best mulig prosess som også ivaretar de berørte medarbeiderne på en god måte. Denne prosessen vil følge gjeldende lovverk og prosedyrer, men i og med at dette varierer fra land til land kan det ta litt tid før vi eksakt kan si antall stillinger og hvor reduksjonene vil komme. Målet vårt er å ha det klart innen utgangen av mars, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Dreining i oppdrag

Innovasjon Norge har samtidig også fått en endring i sitt reiselivsoppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Endringen i oppdraget består i at Visit Norway skal redusere den generelle profileringen av Norge og i stedet bruke ressurser på å bidra til utvikling av Norge som reisemål.

- Det betyr også en endring i hvordan vi organiserer arbeidet vårt. Vårt mål er fortsatt å være viktig samarbeidspartner og bidragsyter til utviklingen av Norge som et attraktivt reisemål, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Publisert :
Sist oppdatert :