Hopp til hovedinnhold

Bygdø Kongsgård vinner landbrukspris i Oslo

Kyr som løper på et jordeFoto: Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum.
Kyra på Kongsgården.
Bygdø Kongsgård er en økologisk gård som drives av Norsk Folkemuseum. Gården er i dag Oslos største økologiske melkeprodusent, og tilbyr besøkstun, rideskole, ulike kurs, økologisk matproduksjon, kafé og gartneri. Nå har de fått Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Oslo.

Siden 2004 har stiftelsen Norsk Folkemuseum hatt forvalteransvaret for store deler av Bygdø Kongsgård. De driver gården som en avdeling i stiftelsen – som i tillegg består av Folkemuseet, Norsk Maritimt museum, Bogstad, Eidsvoll 1814 og Ibsenmuseet. H.M. Kongen disponerer hovedbygningen og Oscarshall slott med tilhørende parker, mens stiftelsen Norsk Folkemuseum har disposisjonsretten over gårdsbruket.

- Det å få Innovasjon Norges BU-pris er enormt inspirerende og gir oss ekstra pågangsmot til å jobbe videre med utvikling av nye tilbud til publikum gjennom driften av Bygdø Kongsgård, sier forvalter Jan Tore Sørsdal.

- Innovasjon Norge har støttet oss i flere prosjekter gjennom de siste årene, omleggingen til økologisk, utvikling av gårdsbruket som publikumsarena, utviklingen av Gartneriet og senest utviklingsprosjektet knyttet til foredling av melk – ysteriet.

En gård med innflytelse på hovedstadens trender

Bygdø Kongsgård er en arena for formidling av eiendommens historie både som lokalt gårdsbruk og som en eiendom med nasjonal historisk betydning. Gården har en fortid som strekker seg tilbake til ca 1100-tallet som klostergods, videre som ladegård under Akershus festning og fra 1905 som fast sommerresidens for Kongeparet.

Bygdø Kongsgård som folkepark var tenkt å skulle ivareta allmenhetens rekreasjonsinteresser samt fange opp og videreformidle nye ideer fra Europa. Folkeparkens idé var å skaffe bybefolkningen muligheten for frisk luft og vakre omgivelser i en tid med økende problemer knyttet til urbanisering, industrialisering og forurensing. Den skulle dessuten bidra til de «besøkendes dannelse».

- Årets vinner i Oslo driver en tradisjonsrik virksomhet og er et viktig utstillingsvindu og formidler for norsk landbruk i bynære strøk, sier Kristin Willoch Haugen, regiondirektør for Oslo og Viken i Innovasjon Norge.

- Med sin kompetanse, profesjonalitet og sitt brennende engasjement bidrar de til å løfte landbruket i en mer bærekraftig retning – sosialt, miljømessig og økonomisk. Gjennom god profilering og synliggjøring er vinneren en viktig omdømmebygger for landbruk og lokalmat, som i tillegg skaper stolthet og sysselsetting langt utenfor byens grenser, sier Willoch Haugen.

Innovasjon, bærekraft og sirkulærøkonomi

På Gartneriet gjødsler de med kompost fra gårdens dyr. Dette brukes til å dyrke blomster, urter og grønnsaker. Dette brukes i kaféen og overskudd selges direkte til besøkende. Avfall fra hagebruket og fra kaféen brukes til komposter på stedet og til høns. I kaféen brukes også ville vekster fra landskapet på Bygdøy, spesielt fra Gartneriet. Honning produseres i hagen av Bybi, Oslos urbane birøkterlag.

Melkeproduktene i kaféen er videreforedlet fra gårdens melk; rømme, yoghurt og skjørost. Innredningen i Gartneriet er basert på gjenbruk. Her er det lagt teglstein som tidligere har ligget i 25 år på Aker Brygge. Takvann blir samlet opp og brukt til vanningsvann. Kurver er flettet av pil og brukes til innhøsting og oppbevaring. Staur og stokker er hentet fra kantvegetasjonen langs jordene på Bygdø Kongsgård.

Gamle barnevogner er samlet inn og brukes til mobile dyrkingskasser. Unikum (Kirkens bymisjon) har folk i arbeidstrening på Gartneriet. Her lærer mennesker å dyrke og ta vare på ressursene gjennom å levere grønnsaker og annet til kjøkkenet. Praktikanter er her fra flere gartnerskoler. Besøkende kan plukke sine egne blomsterbuketter og betale i kassen. Det er en lang rekke kurs som går hele året.

- Bygdø Kongsgård har vært drevet økologisk siden 2012, og omleggingen startet i 2008. Omleggingen til økologisk har vært avgjørende i vårt arbeid med formidling av landbruk, hagebruk, matproduksjon og dyrevelferd. Senest også i driften av serveringen i gartneriets kafe, hvor vi har fått gullmerke fra sertifiseringsforeningen Debio, sier Sørsdal.

Publisert :
Sist oppdatert :