Hopp til hovedinnhold

De viktigste vekstområdene for eksport

Dame som jobber på en ipad i et lagerbyggFoto: Getty Images
Etterspørselen etter bærekraftige løsninger og digitale tjenester skaper enorme muligheter for norske bedrifter som vil satse internasjonalt.

Etter hvert som flere land forplikter seg til EU og FNs klimamål, åpner det seg nye markeder i andre land innenfor stadig flere industrier.

Ifølge Knut Sørlie, som er spesialrådgiver i Innovasjon Norge, står Norge i en unik posisjon til å kunne levere bærekraftige løsninger til et voksende eksportmarked.

– Hva som er de primære vekstområdene for norske bedrifter henger tett sammen med hvordan vi er skrudd sammen som land, sier Sørlie.

Han fremhever at Norge har enorme naturressurser i form av fisk, olje og gass, maritime områder, mineraler, tømmer og vannkraft, samtidig som vi også har høy teknologisk kompetanse, blant annet innenfor energi og maritim sektor.

– Norske bedrifter har dermed et komparativt fortrinn når det skal utvikles grønne løsninger og tjenester i en lang rekke sektorer, verden over, sier han.

Hydrogen, vann og vind

Ifølge Sørlie vil omstillingsbehovet fra fossil til grønn energi åpne nye eksportmuligheter innen både karbonfangst, offshore vind, hydrogen og maritim teknologi. Tidligere i år lanserte regjeringen en egen hydrogenstrategi som viser at de skal støtte og bidra til teknologiutvikling og kommersialisering av hydrogenløsninger i Norge.

– Hydrogen er veldig spennende. Det er en energibærer som fremstilles av vann, ren energi og naturgass. Både bruken og etterspørselen av hydrogen i viktige eksportmarkeder vil øke i tiden fremover, og Norge sitter på store muligheter til å levere både hydrogen, hydrogenløsninger for ulike behov, som fyllestasjoner og lagring og utslippsfrie båter som går på hydrogen, sier han.

Marked for grønne batterier

Innovasjon Norge har i arbeidet med å identifisere nye markedsmuligheter for norsk næringsliv også sett at produksjon av grønne batterier har potensial til å bli et nytt industrieventyr for Norge.

– Økt digitalisering og etterspørselen etter fornybare energikilder til transportsektoren, gir nye muligheter for batteriproduksjon i Norge. Med vannkraft og andre fornybare energikilder står vi i en unik posisjon til å produsere batterier med lavt karbonutslipp fra selve produksjonen, sier han.

I dag lages det meste av batterier i verden i Asia, og kraften som går inn i produksjonen kommer fra kilder som slipper ut store mengder klimagasser.

Et mål for norsk næringsliv er å få på plass et økosystem for produksjon, og en verdikjede som også resirkulerer batteriene.

– Dette kan på sikt bli en spennende og viktig eksportnæring for Norge. Potensialet for verdiskaping og omsetning kan være enormt frem mot 2030 hvis vi tar de riktige grepene.

(les også: Rigget for eksport)

Store eksportmuligheter innen IKT og digitalisering

Selv om maritim sektor sammen med olje og gass står for en stor andel av Norges eksportinntekter, er det betydelig vekst og etterspørsel fra andre næringer. Sørlie peker på global digitalisering som en grunnleggende pådriver i å skape nye markeder for tjenesteeksport.

– Vi ser at tjenesteeksporten innen finans, telekom, IKT og teknologi vokser kraftig. Bare til Storbritannia har tjenesteeksporten fra Norge økt med 50 prosent de siste ti årene, sier han.

Sørlie understreker at Norge sitter på sterke miljøer innen IKT, som har store eksportmuligheter i årene som kommer, for eksempel digitalisering av industrielle prosesser.

– En av fordelene med tech- og digitaliseringsløsninger er at de utgjør en sentral del av all næringsvirksomhet i nærmest alle områder av økonomien i mange land. Etterspørselen etter slike løsninger er på den måten ikke begrenset til én kundegruppe, noe som gjør det til et sterkt vekstområde i global sammenheng, sier han.

Se muligheter i vekstområder

For å dra nytte av vekstområdene for eksport, er det viktig at du treffer med produkter og tjenester i de rette markedene. Per Niederbach er divisjonsdirektør med ansvar for eksport i Innovasjon Norge. Han mener at bedrifter som vil ut i viktige eksportmarkeder gjør lurt i å se på markedsføring samtidig som de utvikler teknologien.

- Det er helt avgjørende å kjenne til markedsbehovene for å lykkes med internasjonalt salg. Derfor har vi kollegaer globalt som kan hjelpe bedrifter med kunnskap om markedene, sier han.

Publisert :
Sist oppdatert :