Hopp til hovedinnhold

Dette mener Innovasjon Norge om regjeringens opprydding i virkemiddelapparatet

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli© Astrid Waller
I januar bestilte nærings- og fiskeridepartementet en gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet, og nå er anbefalingene fra konsulentene offentliggjort. Konsulentene foreslår å flytte flere oppgaver til Innovasjon Norge, og vil styrke vår posisjon som førstelinjetjeneste for bedrifter i hele landet.

-Vi er innstilte på å påta oss de oppgavene som foreslås overført og skal bidra aktivt til at virkemiddelapparatet blir mer oversiktlig for brukerne, har størst mulig effekt og ikke koster mer enn nødvendig. Vi er imidlertid ikke enige i alt, og vil delta aktivt i de diskusjonene som nå kommer om forslagene, sier Håkon Haugli.

Rapporten er et viktig kunnskapsgrunnlag som regjeringen skal bruke i den videre utviklingen av virkemiddelapparatet, men den vil suppleres med annen kunnskap og skal gjennom en omfattende høringsrunde. Først i statsbudsjettet for 2021, som legges frem i oktober 2020, vil regjeringen trekke sine konklusjoner.

Savner forenkling

-Innovasjon Norge støtter rapportens mål og håper gjennomgangen vil føre til endringer som gjør det lettere for bedrifter i hele Norge å finne relevant kompetanse og egnede virkemidler for sitt prosjekt. Vi er positive til at konsulentene foreslår fire store virkemiddelgrupperinger som kan skape et mer helhetlig og brukervennlig virkemiddelapparat, sier Haugli.

-Samtidig synes vi at rapporten i for liten grad løser den oppgaven som ble trukket frem som en av de viktigste, å designe et virkemiddelapparat som er mindre komplekst og lettere å navigere i for bedriftene.

Én vei inn

Konsulentene foreslår at Innovasjon Norge får ansvaret for å utvikle en felles portal for alle virkemidlene der kundene kan finne samlet informasjon om og søknadsskjemaer for de ulike ordningene og aktørene. Rapporten viser til at Innovasjon Norges kompetanse på å henvise til andre aktører er så bred at det er naturlig at dette legges til Innovasjon Norge.

- Vi er allerede rigget for å kombinere personlig oppfølging med digital sparring med kunden, og vi synes det er positivt at våre investeringer og erfaringer kan komme til nytte i arbeidet med å utvikle en felles nasjonal portal, sier Haugli.

Norske bedrifter trenger mer eksportrådgivning

Norge er et lite land med et stort behov for å utvikle nye eksportnæringer. Innovasjon Norge er enig med konsulentene om at et økende antall norske bedrifter har behov for eksportrådgivning slik at flere kan lykkes internasjonalt.

-Vi mener at eksportarbeidet starter hjemme. Skal norske bedrifter vokse, må de se ut.

Innovasjon Norge har kontorer i alle fylker og i 27 land, og samarbeidet mellom disse enhetene sikrer kundene våre et bredt, sammenhengende tjenestetilbud.

-Vi er opptatt av at det i oppfølgingen av virkemiddelgjennomgangen legges til grunn at eksport er en integrert del av vårt oppdrag med å utvikle flere vekstkraftige bedrifter, sier Haugli.

Enkel inngang for bedrifter i hele landet

Rapporten legger også frem tre modeller for hvordan det regionale virkemiddelapparatet kan bli mer brukervennlig. Forslagene medfører at fylkeskommunene får økt innflytelse og kan ta en mer aktiv rolle i Innovasjon Norges arbeid.

-Vi synes det er positivt om fylkeskommunene blir mer aktive medspillere i arbeidet med å bidra til næringsutvikling i hele landet. Samtidig er vi bekymret for at de foreslåtte modellene ikke vil gjøre det enklere for kundene, sier Haugli.

Les rapporten på Regjeringens nettsider (pdf)

Publisert :
Sist oppdatert :