Hopp til hovedinnhold

Digital beredskap reduserer presset på helsetjenesten

Lege som holder pad med bilde av digitalt verktøyFoto: Imatis
Kapasiteten i helsetjenesten er under press, både knyttet til kommunikasjon og oppfølging av pasienter i hjemmet. Nå ønsker selskapet Imatis å utvikle og tilby en digital beredskapsløsning. Innovasjon Norges ekstratiltak på grunn av koronaviruset gjør at de kan jobbe mye raskere. 

Helsepersonell havner i karantene på grunn av koronaviruset. Det gir mangel på ressurser i helsetjenesten. Imatis vil gjøre noe med det. De har levert digitale samhandlingsverktøy til sykehus og helse- og omsorgssektoren i kommunene siden 2008. De tilbyr pasienter, ansatte og administrasjonen enkle brukerflater på mobil, nettbrett og andre arbeidsflater, og det gir bedre samhandling mellom avdelinger og aktører internt og eksternt. Nå utvikler selskapet en digital beredskapsløsning for å dekke de behovene koronakrisen skaper lokalt og nasjonalt.

Oversikt i sanntid

Beredskapsløsningen gir toveiskommunikasjon der helsevesenet kan styre dialogen med pasientene, sikre effektiv logistikk og få oversikt over ressursene. Standardisert egenrapportering av tilstanden gjør det mulig for beslutningstakere å få oversikt i sanntid, og gjør at de kan ta raske beslutninger basert på fakta, og bruke de tilgjengelige ressursene på best mulig måte. Løsningen skal fungere som et digitalt samhandlingsverktøy også i fremtidige kriser.

Den løser en rekke utfordringer i koronakrisen:

  • Etablere oversikt over helsetilstanden til smittede pasienter i hjemmet.
  • Avlaste helsetjenesten ved å kommunisere uten å bruke telefon, gjennom samhandlingstavler, video og andre kanaler.
  • Gjør det mulig å dele informasjon i sanntid i helsetjenesten slik at pasienter som utvikler kritisk sykdom raskt kan identifiseres og få behandling.
  • Etablere oversikter over smittede pasienter og deres status slik at aktørene har et riktig bilde av situasjonen.
  • Bruke pasienter og pårørende som en ressurs ved at de registrerer informasjon om egen helse og har effektiv dialog med helsetjenesten.
  • Gjør det mulig for helsepersonell i karantene å bistå med oppfølgingen av pasienter.

Rekordrask behandling av søknad

Innovasjon Norge jobber for at selskaper som kan fylle noen av de akutte behovene i helsesektoren, raskt får den støtten de behøver. Innovasjon Norge har fulgt Imatis siden starten, og har bidratt med finansiering, rådgivning og kompetanse. Da selskapet nå tok kontakt med en beredskapsløsning som svarte på behovene i helsesektoren, satte vi i gang en prosess for å få saken igjennom raskest mulig. Det tok i underkant av to uker fra første kontakt til vi hadde innvilget søknaden om innovasjonskontrakt.

Flere avdelinger har bidratt til å gjøre dette mulig, deriblant Vestfold og Telemark-kontoret, det ekstraordinære helseteamet, kredittkomiteen og Innovasjon Norges styre. Innovasjon Norge er stolte over å ha kunder som ser mulighetene i å skape nye produkter som vil kunne hjelpe både pasienter, sykehus og kommunehelsetjenesten i den krisen vi nå opplever.

Publisert :
Sist oppdatert :