Hopp til hovedinnhold

En av fem virksomheter har fått økonomisk hjelp i år

Hånd som gestikulerer og holder en pen og et par brillerFoto: Getty Images
Regjeringen og Innovasjon Norge lanserer statistikkbanken – en oversikt over tildelinger fra virkemiddelaktørene gjennom koronakrisen.
Flere enn 43 000 virksomheter har fått bidrag fra det næringsrettede virkemiddelapparatet og kompensasjonsordningen gjennom Skatteetaten. I tillegg har 60 700 virksomheter benyttet seg av permitteringsordningen fra NAV. Det viser statistikkbanken regjeringen og Innovasjon Norge lanserer i dag.

Den viser at rundt 19 prosent av alle foretak i Norge har benyttet seg av virkemiddelapparatet, kompensasjonsordningen, eller permitteringsordningen så langt i 2020. Flesteparten av virksomhetene har tatt kontakt med virkemiddelapparatet for første gang i år. Innovasjon Norge har utviklet statistikkbanken sammen med Samfunnsøkonomisk Analyse på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Tallene viser at regjeringens tiltak treffer bredden i næringslivet og at privat sektor har fått betydelig støtte så langt i 2020. Dette er viktig for å sikre at også de mest utsatte næringene våre overlever krisen og at flest mulig kommer tilbake i arbeid over hele landet, sier næringsminister Iselin Nybø.

I tillegg til de eksisterende ordningene i det næringsrettede virkemiddelapparatet har regjeringen satt i verk en rekke ekstraordinære tiltak for å hjelpe næringslivet gjennom koronakrisen. Flere av aktørene i virkemiddelapparatet har dermed fått betydelig større oppdrag. Statistikkbanken viser blant annet at Innovasjon Norge allerede ved inngangen til juli hadde innvilget finansiering som overgikk det totale beløpet for hele året før.

- Regjeringen har valgt å støtte næringslivet med en rekke tiltak som skal hjelpe både på kort og lang sikt. Gjennom statistikkbanken kan alle se hvordan pengene blir fordelt, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge. – Ved at data er delt mellom ulike virkemiddelaktører, kan vi både se ordningene i sammenheng og slå fast at de treffer bredt. Vi er glade for den tilliten Innovasjon Norge er vist i krisepakkene og for den rollen vi har fått i utvikling av statistikkbanken.

Statistikkbanken oppdateres med nye tall hver fjortende dag og inneholder informasjon om tildelinger fra virkemiddelaktørene, inkludert Innovasjon Norge, GIEK og Forskningsrådet. I tillegg er tall fra permitteringsordningen og kompensasjonsordningen gjennom NAV inkludert.

- Den nye statistikkbanken vil bidra til å gi økt åpenhet om hvordan det næringsrettede virkemiddelapparatet brukes gjennom koronakrisen. Den vil også være et nyttig verktøy når vi skal gjøre nye vurderinger av situasjonen i næringslivet og hvordan de ulike ordningene treffer, sier Iselin Nybø.

Løsningen gir informasjon om hvordan næringslivet benytter seg av ordningene gjennom koronakrisen, men det er for tidlig å si noe om de konkrete effektene av ordningene. Statistikkbanken vil blant annet bli brukt i arbeidet med å tilpasse tiltak og å vurdere når det er på tide å avvikle ulike tiltak.

Statistikkbanken er tilgjengelig på regjeringen.no.

Kontaktperson:

Kjetil Svorkmo Bergmann, kommunikasjonsrådgiver. Telefon 908 20 918, e-post kjber@innovasjonnorge.no

Publisert :
Sist oppdatert :