Hopp til hovedinnhold

Et samlet virkemiddelapparat for grønn vekst

Hav-vindmøller i rekke og rad i havetFoto: Getty Images
Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova ønsker å forsterke og videreutvikle samarbeidet for finansiering av forskning og innovasjon innenfor grønn vekst. 

Det omfatter å bygge kompetanse og kapasitet til samarbeidet mellom forskningsmiljøer og næringsliv, innenfor innovative anskaffelser og rette felles prosjektfinansiering inn mot flere utfordringer som må løses.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova har gjennom mange år hatt en samarbeidsavtale om grønn vekst. Økte ambisjoner i klimapolitikken, den langsiktige omstillingen til et lavutslippssamfunn og behovet for å utvikle ny og grønn verdiskaping i kjølvannet av koronakrisen gir et økt behov for å forsterke og videreutvikle samarbeidet til det beste for våre brukere.

Siden 2016 har vi hatt en felles ordning – PILOT-E - med årlige felles utlysninger av midler fra alle tre organisasjoner. Dette har blitt svært godt mottatt av våre brukere, og bidrar til at flere kan gå en raskere vei fra ide til marked for klimavennlige produkter og tjenester i Norge og internasjonalt. Med dette har vi etablert et sammenhengende tilbud gjennom hele innovasjonsløpet.

Vi ønsker å bygge videre på de gode erfaringene fra PILOT-E for å ytterligere bidra til effektivitet og et mer sømløst og målrettet virkemiddelapparat for grønn vekst. Dette innebærer blant annet å:

  • Inkludere en større bredde av innovasjonskjeden. Målrettet forskning for å bygge kompetanse og kapasitet til samarbeidet mellom næringslivet og forskningsmiljøene på den ene siden og kobling til private og offentlige innovative anskaffelser og markedsutvikling i andre enden.
  • Favne bredere tematisk – ved inkludere et bredere sett utfordringer som må løses i overgangen til lavutslippssamfunnet og for å utvikle grønn konkurransekraft på områder hvor Norge har forutsetninger for å lykkes i de internasjonale markedene for teknologi og løsninger.
  • Styrke felles mobilisering rettet mot potensielle søkere.

Det vil også være aktuelt å utvide samarbeidet til Siva, Gassnova og andre relevante virkemiddelaktører, og det vil bli tatt initiativ til dialog om dette.

Håkon Haugli, administrerende direktør, Innovasjon Norge
John-Arne Røttingen, administrerende direktør, Forskningsrådet
Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør, ENOVA

Publisert :
Sist oppdatert :