Hopp til hovedinnhold

Etablerer Grønn plattform med 1 milliard kroner i potten

Dame som smilerFoto: Unsplash
Grønn plattform omfatter alle teknologi- og bransjeområder som kan bidra til grønn omstilling og som vil ha internasjonal konkurransekraft i lavutslippssamfunnet.
Regjeringen bevilget tidligere i år en milliard kroner til oppstart av Grønn plattform. Dette er en del av regjeringens tiltakspakke til grønn omstilling. Første utlysing av midler er nå ute.  

Grønn plattform skal forvaltes av Siva, Innovasjon Norge, Enova og Forskningsrådet. Pengene skal settes raskt i arbeid, men Grønn plattform skal handle om mye mer enn penger.

– Grønn plattform er en langsiktig satsing som gir næringsliv og forskningsinstitutter et insentiv til å satse på teknologien og løsningene som vil gi lavere utslipp og grønn vekst. Dette er et viktig tiltak som skal bidra til å skape de nye grønne arbeidsplassene som skal hjelpe Norge ut av koronakrisen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Tildelinger over tre år

Milliardbevilgningen skal gjelde for perioden 2020-2022. Tildelingene vil skje i to trinn. I første runde utlyses forprosjekter på inntil 300 000 kroner. Hovedutlysingen vil skje våren 2021, og tildelingene her vil trolig ligge i størrelsesorden 50-150 millioner kroner.

Grønn plattform omfatter alle teknologi- og bransjeområder som kan bidra til grønn omstilling og som vil ha internasjonal konkurransekraft i lavutslippssamfunnet. Det vil være en bedrift eller et institutt som sender søknaden, men bak en søknad skal det stå solide, brede næringslivsforankrede samarbeidskonsortier som kan levere de beste prosjektene.

Grønn plattform skal dekke aktiviteter fra forskning til marked, enten i ett stort prosjekt eller i summen av flere prosjekter.

- Koronasituasjonen har vist oss verdien av det å kunne snu seg rundt. Vi må bygge videre på og styrke omstillingsevnen i norsk næringsliv, sier Nybø.

Samler ressurser

Grønn plattform var et av koronatiltakene som Stortinget formelt besluttet i mai år. I Grønn plattform-oppdraget inngår også et bredt og langsiktig forpliktende samarbeid mellom de ulike virkemiddelaktørene.

- Vi skal sammen bidra til viktig utvikling av et fremtidsrettet og bærekraftig norsk næringsliv. Grønn plattform samler ressursene, og gjør det enklere for næringsliv og forskning å søke støtte til nye løsninger på globale samfunnsutfordringer. Dette er også en mulighet for oss i virkemiddelapparatet til å samarbeide til det beste for norsk næringsutvikling, sier administrerende direktør Håkon Haugli.

Les kronikk i E24

Fakta om Grønn plattform

  • Grønn Plattform er et samarbeid som skal sikre grønne prosjekter én felles inngang til aktørene i virkemiddelapparatet.
  • Samarbeidet bygger på allerede eksisterende grønne ordninger i Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og Enova.
  • Det er avsatt i alt én milliard kroner til Grønn plattform over en treårsperiode. I 2020 er det bevilget 333 millioner kroner til ordningen.
  • Grønn Plattform retter seg særlig mot store samarbeidsprosjekter mellom næringsliv og forskningsinstitutter.
  • I 2020 lyses det i første omgang ut penger til forprosjekter, med inntil 300 000 kroner per forprosjekt for en periode på tre måneder.
  • En hovedutlysning under ordningen kommer våren 2021.
  • Mer om Grønn plattform
Publisert :
Sist oppdatert :