Hopp til hovedinnhold

EU-finansiering for å støtte medie-startups

Bygget NCE Media City i BergenFoto: NCE Media
NCE Media har sammen med seks europeiske partnere blitt tildelt 62 millioner kroner fra EU. Målet er å stimulere bruken av ny teknologi i mediebransjen.

EU-midlene vil gå til prosjektet STADIEM (Startup Driven Innovation in European Media).

- Det er svært gledelig at EU-kommisjonen nok en gang peker på den norske medieklyngen som et av miljøene i Europa som er ledende på deep-tech-løsninger, denne gangen rettet mot oppstartsdrevet innovasjon, sier Anne Jacobsen, leder av NCE Media.

Nytt økosystem

I dag utgjør mediebransjen et komplekst økosystem for brukere og produsenter, der grensene mellom mediene er blitt uskarpe. Utfordringen for de tradisjonelle mediesektorene er å konkurrere i dette utvidede økosystemet, og å oppfylle brukernes forventninger ved raskt å omfavne nye teknologier for å opprette, styre og distribuere innhold. 

Prosjektet har som mål å utvikle et mer koordinert og enhetlig økosystem for å stimulere, forme og fremme bruken av ny medieteknologi som for eksempel 5G, Internet of Things, Virtual eller Augmented Reality, wearables, dataanalyse og kunstig intelligens. Dette skal gjøres gjennom å opprette et europeisk inkubasjons- og akseleratorprogram.

NCE Media i ledelsen

NCE Media er ansvarlig for å finne samarbeidspartnere til oppstartsselskapene og utvikling av akseleratorprogrammet. Klyngen er også med på det EU-finansierte prosjektet Media Motor Europe. Her støtter klyngen europeiske oppstarts- og vekstselskaper som bruker kunstig intelligens for å løse utfordringer mediebransjen har, sammen med tre andre innovasjonssentre i Europa.

Dette er det andre større tilsagnet klyngen har mottatt fra EUs program for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Klyngen har i flere år jobbet strategisk og målrettet med å bygge nettverk, tiltrekke seg internasjonale partnere og å få gjennomslag for sine søknader i EUs programmer. Klyngens EU-rådgiver, Kristoffer Hammer, har en viktig rolle i satsingen på å tiltrekke seg EU-finansiering.

- EU-prosjekter er en unik mulighet for NCE Medias medlemmer til å bli koblet på nye nettverk og innovasjonsmiljø. Nøkkelen for å få dette til, er å fokusere søknader mot utlysninger der klyngen virkelig har noe å tilføre, gjennom ekspertise og miljø, sier Kristoffer Hammer. - En annen viktig faktor er å sikre at man har et veldig godt europeisk nettverk og danne konsortier der man har erfarne partnere og som har suksess fra Horisont 2020-søknader.

EU-rådgivere

Hammer er en av totalt 13 EU-rådgivere som er delfinansiert gjennom Innovasjon Norges ordning EU-rådgiver i klyngen. Han har hatt god dialog med Innovasjon Norges regionale EU-rådgiver i klyngens EU-arbeid.

- Ordningen med en egen EU-rådgiver i klyngen er svært viktig for oss. Dette er et langsiktig arbeid, der vårt tette samarbeid med Innovasjon Norge gir resultat. Dette er det andre EU-prosjektet NCE Media tildeles på kort tid, sier klyngeleder Anne Jacobsen.

Gjennom prosjektet STADIEM vil det lyses ut midler til oppstartsselskap for å videreutvikle sine prosjekter gjennom testing og validering i samarbeid med store selskap. Målet er at oppstartsselskapene skal bli bedre posisjonert til å kommersialisere sine tjenester. Selskapene som blir tatt opp i STADIEM kan sikre seg opptil 1,7 millioner kroner i finansering. Totalt skal til sammen 40 millioner deles ut til oppstartsselskaper i løpet av to år.

Jobber du i en bedrift som kan ha mulighet for EU-finansiering? Ta kontakt med Innovasjon Norges EU-rådgiver i din region for mer informasjon.

Publisert :
Sist oppdatert :