Hopp til hovedinnhold

Europa gir mer enn vi ber om

Portrett av Håkon Haugli ute i et byromFoto: Astrid Waller
Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.
Norske bedrifter har mer å hente fra støtteordninger i EU – mye mer.

Dette innlegget ble først publisert i Finansavisen 19. desember 2019.


Horisont Europa er verdens største innovasjonsprogram. Nylig fikk to norske bedrifter millionstøtte fra EU – mer enn de hadde bedt om. Norske bedrifter som leverer teknologi og løsninger på felles samfunnsutfordringer har mer å hente.

Minuendo og Picterus fikk tilbud om til sammen 76 millioner kroner, og for første gang omfatter dette også egenkapital fra EU. De er to i en rekke av norske bedrifter som har presentert gode konsepter, vunnet i konkurranse med bedrifter fra hele Europa, og kommet hjem med millionbeløp til kommersialisering og internasjonal vekst. De norske bedriftene som får EU-finansiering har svært ulik størrelse, bransje og bakgrunn. Men mange av dem har én ting til felles: De har fått drahjelp av Innovasjon Norge i kontakten med EU-systemet. De har utviklet konseptet og trent på innsalget, de har jobbet med våre folk lokalt og internasjonalt. Bedriftene gjør jobben. Vår oppgave er å gi råd, kjenne mulighetene og hjelpe bedriftene med å navigere i det ukjente farvannet EUs støtteordninger til forsking og innovasjon ofte utgjør for dem.

Med et budsjett på nesten 1.000 milliarder kroner blir Horisont Europa verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, og med Horisont Europa endrer EU-kursen. Fra å være sterkt orientert mot forskning, setter EU nå innovasjon, kommersialisering og næringsliv mer i sentrum. Vi i Innovasjon Norge er opptatt av det samme, å få forskningsresultatene og andre gode ideer i arbeid. Å bidra til økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom tilgang til kunder og et internasjonalt marked, støttet av gode virkemidler for å finansiere vekst i innovative og ambisiøse bedrifter.

Norske bedrifter konkurrerer om EU-midler på linje med virksomheter fra alle andre europeiske land. Oppstartsbedrifter og SMB-er fra hele landet har lykkes godt så langt.

For å få fart på arbeidet med å løse de store samfunnsutfordringene, har EU introdusert en ny vekststrategi kalt «European Green Deal» og pekt ut fem «missions», som er konkrete innsatsområder:

  • Klimaendringer
  • Kreft
  • Klimanøytrale og smarte byer
  • Sunne hav og vann
  • Bærekraftig matproduksjon

Dette er prosjekter som kan endre samfunnet, og som ofte vil innebære innovasjonspartnerskap mellom offentlig virksomhet og næringsliv. Tenk hvilke muligheter de virksomhetene har, som bidrar med konkrete løsninger disse problemene. Norge er lite – verdensmarkedet er stort. EUs ordninger for forskning, innovasjon og kommersialisering kan være veien inn til det markedet. Vi er opptatt av å gjøre den veien så enkel som mulig for bedriftene.

Kjernen i Innovasjon Norges oppdrag er å bidra til utvikling og verdiskaping over hele landet. Å utnytte mulighetene i EU er en stadig viktigere del av det oppdraget. Norske bedrifter er på banen. Mange leverer høyteknologiske løsninger i verdensklasse, tar bærekraft og samfunnsutfordringer på alvor og tør å satse. Vår erfaring tilsier at de har mer å hente i EU til forskning, innovasjon og kommersialisering. Mye mer.


Håkon Haugli

Adm. direktør i Innovasjon NorgePublisert :
Sist oppdatert :