Hopp til hovedinnhold

Felles innsats for norsk suksess i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram

Representanter fra Forskningsrådet, utdanningsminister og Innovasjon Norge.Foto: Innovasjon Norge
Fra venstre: Adm. dir. i Forskningsrådet John-Arne Røttingen, styreleder i Forskningsrådet Hilde Tonne, Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, Næringsminister Iselin Nybø, styreleder i Innovasjon Norge Gunnar Bovim, adm.dir. i Innovasjon Norge Håkon Haugli.
Det blir et mer omfattende samarbeid mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet i arbeidet med EUs forsknings- og innovasjonsprogram.

Kunnskapsdepartementet i samforståelse med Nærings- og fiskeridepartementet la i dag frem en tydeliggjøring av hovedansvaret for ulike deler av den norske oppfølgingen av EUs forskning og innovasjonsprogram. For å ivareta bredden av norske interesser og økte ambisjoner om deltakelse, ønsker Regjeringen et mer omfattende samarbeid mellom hovedaktørene Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

- Forskning og utvikling er veien til store innovasjoner, og den tankegangen ser vi tydelig i oppsettet av Horisont Europa. Med denne klargjøringen er Norge nå godt posisjonert for å øke ambisjonene ytterligere. Vårt mål om en økt returandel til 2,5% er nå et mål begge organisasjoner deler, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Norges Forskningsråd.

- Dette er gode nyheter for norsk næringsliv og for norske forsknings- og innovasjonsmiljøer. Norge har mye å bidra med i å møte store samfunnsutfordringer. Vi gleder oss til å samarbeide enda tettere med Forskningsrådet og andre aktører til beste for Norge, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Økt samarbeid

Begge organisasjoner vil øke samarbeidet for å sikre økt norsk deltakelse gjennom mobilisering og kvalifisering av norske bedrifter. Den regionale førstelinjen hos Innovasjon Norge har en viktig rolle i mobilisering, og Forskningsrådet har det overordnede koordineringsansvaret for rammeprogrammet.

Næringslivet trenger et virkemiddelapparat som er effektivt, tilgjengelig og fleksibelt, og som kan bidra med både kunnskap og finansiering, og Norge som nasjon trenger et samlet sett av virkemidler som bidrar til grønn omstilling og konkurransekraft.

Se pressemeldingen til Kunnskapsdepartementet

Hovedansvarlig er understreket

Søyle 1: Fremragende forskning: Forskningsrådet

Det europeiske forskningsrådet - Forskningsrådet

Marie Skłodowska-Curie Actions - Forskningsrådet

Forskningsinfrastruktur - Forskningsrådet


Søyle 2: Globale utfordringer og konkurransedyktig europeisk næringsliv: Forskningsrådet

Helse - Forskningsrådet & Innovasjon Norge

Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn - Forskningsrådet & Innovasjon Norge

Samfunnssikkerhet - Forskningsrådet & Innovasjon Norge

Digitalisering, næringsliv og rom - Forskningsrådet, Innovasjon Norge & Romsenteret

Klima, energi og mobilitet - Forskningsrådet & Innovasjon Norge

Mat, bioøkonomi, naturressurser, jordbruk og miljø - Forskningsrådet & Innovasjon Norge


Søyle 3: Innovativt Europa: Innovasjon Norge

Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) - Innovasjon Norge, Forskningsrådet & Investinor

EIC Stifinner - Forskningsrådet & Innovasjon Norge

EIC Akselerator - Innovasjon Norge, Forskningsrådet & Investinor

Europeiske innovasjonsøkosystemer - Innovasjon Norge & Forskningsrådet

Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) - Forskningsrådet, Innovasjon Norge & Diku


Tverrgående del: Bredere deltakelse og styrking av Det europeiske Forskningsområdet: Forskningsrådet

Bredere deltakelse og økt forskningskvalitet - Forskningsrådet & Innovasjon Norge

Reformere og forbedre det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet - Forskningsrådet & Innovasjon Norge

Publisert :
Sist oppdatert :