Hopp til hovedinnhold

Fem norske bedrifter hentet 75 millioner kroner fra EUs Horisont 2020 i første halvår

Glucosets sensor for måling av blodsukker til kritisk syke pasienter.Foto: Glucoset
Glucosets sensor for måling av blodsukker til kritisk syke pasienter.
Norge hevder seg godt i EUs «Champions League» for bedrifter. – Vi er stolte over å kunne bidra til at flere norske bedrifter erobrer europeiske markeder, sier Mona Skaret, Innovasjon Norges direktør for privat og offentlig innovasjon.

Støtten de fem norske bedriftene mottar kommer fra SMB-instrumentet og Fast track to innovation. Begge ordningene er en del av EUs innovasjonsprogram Horisont 2020.

Kun for de beste

Av mer enn 1000 søkere var Northern.tech, Glucoset og Airtight blant de 65 utvalgte som kom gjennom nåløyet i den andre av fire søknadsrunder i år.

– EU ser etter Europeiske game changers, sier Kristin Aamodt, leder for Equinor Technology Ventures, tidligere Statoil Technology Invest.

Hun var en av flere investorer i juryen som silte prosjekter for finansiering fra SMB-instrumentet tidligere. Hun mener at potensialet er stort hos bedriftene som får finansiering fra EU.

– For å lykkes må bedriftene ha et stort marked, i Europa og globalt. De må også ha spisskompetanse og internasjonal erfaring, sier Aamodt.

Konkurransen er mer utfordrende enn tidligere, fordi bedriftene nå må presentere prosjektene for en jury av investorer, deriblant fem norske. – Juryen jobber som en investor, sier porteføljeforvalter Anne Worsøe i Bakken & Bæck, som også deltar i juryen:

– De legger bare pengene sine i bedrifter de har tro på. Samtidig er sjansen for å lykkes med EU-finansiering større enn hos en privat investor, og gründeren eller aksjonærene beholder eierskapet i bedriften.

Disse fem norske prosjektene får EU-finansiering i denne omgangen

Sikrere Internet of things

For at internet of things (IoT) -produkter skal forbli sikre må programvaren kunne oppdateres "over-the-air" (OTA). I dag kan millioner av IoT-produkter fjernstyres og misbrukes. Mender.io er verdens første OTA-løsning basert på åpen kildekode.

– EU-finansieringen gjør at Mender.io kan utvikles raskere, sier Thomas Ryd, administrerende direktør i Northern.tech AS, selskapet bak Mender.io.

Tryggere behandling og færre sykehusdøgn

Glucoset AS har utviklet en sensor for kontinuerlig og sikrere måling av blodsukker til kritisk syke pasienter under operasjoner. Ved å holde blodsukkeret på normale nivåer vil både liv og penger kunne spares. Glucoset ble etablert i 2011 i Trondheim med utspring fra NTNU og har 11 ansatte.

– 23 millioner skal føre selskapet et godt stykke nærmere et ferdig produkt. Vi planlegger å være på markedet i 2021, sier daglig leder Nicolas Elvemo.

Mindre energilekkasje i bygg

Airtight vil redusere klimaavtrykk og kostnader ved å senke energilekkasjer i bygg med 50 prosent. Gjennom prosjektet vil Airtight tilby eiendomsforvaltere en ny, miljøvennlig og kostnadseffektiv måte å spare energi på.

– Støtten fra EU bidrar til å nå klimamålene våre fortere, samtidig som vi sparer energi for kundene og øker levetiden på byggene deres, sier administrerende direktør Per Magne Helseth.

I siste tildeling fikk to norske bedrifter støtte fra Fast track to innovation, som finansierer industrielt samarbeid på tvers av sektorer.

– Det er fremdeles uutnyttede muligheter i H2020, sier Mona Skaret i Innovasjon Norge.

Bevaring av digital hukommelse på film

Drammensbaserte Piql tilbyr ultrasikker, langtids datalagring på film, der data verken kan hackes, manipuleres eller slettes. Målet med prosjektet er å perfeksjonere og oppskalere produksjonen av piqlFilm som et ledd i kommersialiseringen. Med seg på laget har de et tysk og et slovakisk firma.

– Fast Track to Innovation-tildelingen er en viktig anerkjennelse av det arbeidet vi har lagt ned innenfor datasikkerhet og digital langtidslagring. Vi kan garantere at støtten på 2,7 millioner Euro vil investeres til fordel for våre sluttkunder, sier Rune Bjerkestrand, administrerende direktør i Piql.

Vannmåling i sanntid

Tall fra EU viser at over 43 prosent av alle bekker og elver og 33 prosent av alt grunnvann har for høye nivåer av pesticider og nitrat. Det er en risiko for helse og miljø, og koster Europa mer enn 220 millioner Euro årlig. Cautus Geo AS har i samarbeid med en dansk og en nederlandsk aktør, fått midler fra EU til å utvikle et kostnadseffektivt og sikkert system for sanntidsmåling av vannkvalitet.

– Fast Track to Innovation-tildelingen hjelper oss å nå FNs bærekraftsmål om rent vann, samtidig som våre kunder sparer tid og ressurser, sier CTO i Cautus Geo Lars Krangnes.

Store muligheter for EU-millioner til norske selskaper

EU bevilget i fjor mer enn 220 millioner kroner til 25 norske bedrifter under SMB-instrumentet. Det er en dobling fra året før, og Norge var blant de seks landene som fikk mest finansiering dette året.

– Vi er stolte av at norske bedrifter hentet hjem mer midler enn vi betalte for å delta i dette programmet i fjor. Målet er å gjøre det like bra i år, sier Mona Skaret.

Innovasjon Norge har dedikerte eksperter som hjelper norske bedrifter til å nå opp i den skarpe konkurransen. Nytt av året er at vi også tilbyr personlig intervjutrening og generalprøver foran intervjuene i Brussel.

Se her for mer informasjon.

Se oversikt over hvem som har fått støtte fra SMB-instrumentet

Innovasjon Norge har egne EU-rådgivere for bedrifter som er interessert i EU-finansiering til sine prosjekter. Vi samarbeider med Norges forskningsråd om å øke næringslivets deltakelse i Horisont 2020.

Horisont 2020

  • Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram
  • Norge deltar på linje med EU-landene
  • SMB-programmet er en del av Horisont 2020 med budsjett på rundt 3o milliarder kroner. Norske selskaper har siden etableringen i 2014 hentet hjem nesten 400 millioner.
  • Programmet retter seg mot innovative bedrifter med internasjonale ambisjoner, og finansierer banebrytende, markedsdrevne prosjekter i alle bransjer.
  • Fase 1, inntil 50 000 euro går til markedsavklaring
  • Fase 2 (1 og 2,5 millioner euro) går til gjennomføring og testing
  • Fast track tro innovation har et budsjett på rundt 5 milliarder kroner.
  • Programmet retter seg mot industridrevne og tverrsektorielle samarbeidsprosjekter med 3-5 partnere fra 3 land.
  • Prosjektet (inntil 3 millioner euro) går til pilotering, testing og validering
  • Bedrifter som får finansiering fra SMB instrumentet og Fast track to innovation får også coaching fra europeisk coach, mentoring, invitasjon til møteplasser med europeiske investorer og bedriftsbesøk hos større europeiske kunder og samarbeidspartnere.
Publisert :
Sist oppdatert :