Hopp til hovedinnhold

Fire vinnere skal utvikle fremtidens løsninger for det offentlige

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (bak, til venstre) deltok under presentasjonen på Aker helsearena (Aker sykehus, OUS) i dag. Ved siden av helseministeren står direktør Mona Skaret i Innovasjon Norge og til høyre senterdirektør Kari Kværner ved C3, OUS. Foran: Pasient Arne Andersen og fysioterapeut Ingvild Øian Gjermundsen.Foto: Innovasjon Norge
Målet er bedre oppfølging av slagpasienter. Oslo Universitetssykehus (OUS) er tildelt ansvaret for ett av de fire nye innovasjonspartnerskapene som Innovasjon Norge har lansert. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (bak, til venstre) deltok under presentasjonen på Aker helsearena (Aker sykehus, OUS) i dag. Ved siden av helseministeren står direktør Mona Skaret i Innovasjon Norge og til høyre senterdirektør Kari Kværner ved C3, OUS. Foran: Pasient Arne Andersen og fysioterapeut Ingvild Øian Gjermundsen. 
To prosjekter innen helse og omsorg, et innen smarte bygg og et innen samferdsel får støtte fra Innovasjon Norge for å løse samfunnsutfordringer på helt nye måter.

Innovasjonspartnerskap er en ny konkurranseform som ble innført 1. januar i år. Ordningen skal gjøre det lettere for det offentlige og næringslivet å samarbeide om å utvikle ny teknologi og nye arbeidsmåter, der bedriftene konkurrerer om å lage de beste løsningene.

- Dette er spennende prosjekter som vil vise oss hvordan stat og kommuner gjennom anskaffelser kan bidra til smarte, innovative løsninger. Innovasjonspartnerskap handler om at det offentlige og næringslivet går sammen om å skape gode offentlige tjenester, sier næringsminister Monica Mæland.

Stor interesse

- Det var flott å se at det er så stor interesse for Innovasjon Norges skissekonkurranse for nye innovasjonspartnerskap, sier divisjonsdirektør for vekstbedrifter og klynger, Mona Skaret. - Vi mottok 23 gode søknader fra fremoverlente offentlige aktører. Mange av søknadene tar utgangspunkt i behov i helsesektoren. Det er kanskje naturlig, ettersom de offentlige kostnadene til eldre og helse øker kraftig i tiden fremover. Vi mener disse prosjektene har mulighet til å skape løsninger i toppklasse, sier Skaret.
Innovasjon Norge mottok også søknader innenfor bygg, samferdsel og digitalisering.

Vil ha mer banebrytende innovasjon i offentlig sektor

Offentlige virksomheter iverksetter i liten grad utvikling av nye løsninger for å imøtekomme sine behov. Prioritering av etablerte løsninger og produkter gjør dem til et umodent og vanskelig marked for innovative selskaper. Innovasjon Norge ønsker derfor å bidra til at offentlig sektor kan bestille, og kjøpe løsninger ingen har sett før. Samtidig kan dette danne nye markeder for norsk næringsliv.

Sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie satte næringsministeren tidligere i år i gang arbeidet med en stortingsmelding om helsenæringene.
- Vi står overfor store utfordringer innenfor helse og omsorg, sier Bent Høie. - For å løse utfordringene, har vi behov for et tett samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Slik kan vi utvikle bedre pasientbehandling og bedre omsorgstjenester samtidig som vi bygger opp en lønnsom helsenæring.

Sterke prosjekter på en rekke områder

Et panel med både eksterne eksperter og fagfolk fra Innovasjon Norge gikk gjennom alle skissene og vurderte presentasjoner av noen utvalgte prosjekter.

Vinnerne er

Bergen kommune, byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom
Prosjektnavn: 1000 bygg - 10 000 muligheter.
Bergen kommune ønsker innovative og smarte løsninger for å drifte og forvalte kommunale bygg.

C3 Center for Connected Care (Oslo universitetssykehus, Sunnaas sykehus og Oslo kommune)
Prosjektnavn: Et slag for fremtidens helsetjeneste.
Styrke samspillet mellom ny teknologi og organisatorisk innovasjon i oppfølging av slagpasienter.

Sykehuset Østfold
Prosjektnavn: Pasientens helsetjeneste.
Sette pasienten i stand til å medvirke i utforming av tjenesten, valg av behandling og mestre eget liv

Statens vegvesen
Prosjektnavn: Tunnelsikkerhet - nullvisjonen i norske vegtunneler.
Nye og smarte løsninger for å øke brannsikkerheten i norske vegtunneler.

Hva får vinnerne?

De fire vinnerne vil motta inntil ti millioner kroner hver fra Innovasjon Norge, avhengig av det endelig omfanget av prosjektene. Det vil i hovedsak muliggjøre deltakelse fra flere private virksomheter ved at bedriftene mottar tilskudd for å bistå i prosessen. Dermed reduseres risikoen for både den offentlige bestilleren og for bedrifter som vil være med å utvikle nye løsninger. I tillegg bidrar Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) med kompetanse, ressurser og veiledning gjennom hele partnerskapet for å sikre en trygg ramme og vellykket gjennomføring.


Fakta: Dette er Innovasjonspartnerskap

  • I et Innovasjonspartnerskap går offentlige virksomheter sammen med næringslivet for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer.
  • Hensikten er å få utviklet løsninger som i dag ikke finnes i markedet.
  • Et innovasjonspartnerskap tar utgangspunkt i et offentlig behov, krever topplederforankring og et tett offentlig-privat samarbeid om å utvikle nye løsninger til bruk i offentlig sektor.
Publisert :
Sist oppdatert :