Hopp til hovedinnhold

Forslag til statsbudsjett gir grunnlag for økt nyskaping og vekst i næringslivet

Papirpose med ordet 'Statsbudsjettet'Foto: Innovasjon Norge
– Dette budsjettforslaget styrker våre muligheter til å gi lån og garantier til næringslivet med 11 prosent i 2019, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge. De siste fem årene har Nærings- og fiskeridepartementet økt bevilgningene til Innovasjon Norge med nesten 50 prosent, fra 1,5 til 2,3 milliarder kroner.

Blant hovedpunktene i budsjettforslaget for neste år er at rammene for landsdekkende innovasjonslån øker med 300 millioner kroner, fra 0,9 til 1,2 milliarder. I tillegg kommer nye landsdekkende garantier med en økning fra 80 til 160 millioner. Dette styrker Innovasjon Norges muligheter til å støtte bedrifter med innovative prosjekter og å bidra til omstillingen av næringslivet.

– Vi har fått gjennomslag for en rekke av våre budsjettforslag de siste årene, sier Krohn Traaseth. – Regjeringen lytter godt til innspillene vi fanger opp fra små og store bedrifter over hele landet, og de ser effektene av arbeidet som leveres.

Samarbeid, eksport og grønne løsninger

  • Nærings- og fiskeridepartementet viderefører og styrker satsningen på innovasjon i næringslivet for 2019.
  • Markedsføringen av Norge som reisemål er uendret fra i fjor, med 232 millioner kroner.
  • Regjeringen ønsker å bygge ut det digitale utstillingsvinduet for nye, grønne løsninger, The Explorer, som ble lansert på Innovasjonstalen i år, med en økning på 10 millioner kroner.
  • Regjeringen fortsetter å satse på programmet for næringsklynger og viderefører satsningen på samme høye nivå som i fjor.
  • Landbruks- og matdepartementet styrker Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket med 11 millioner.
  • Miljøteknologiordningen foreslås økt med 16 millioner i 2019, til i alt 581 millioner.
  • Samferdselsdepartementet ønsker å styrke innovasjonsarbeidet innenfor transport, og øker Pilot T med 10 millioner kroner. Innovasjon Norge samarbeider med Norges Forskningsråd om ordningen som i 2019 vil være på om lag 40 millioner kroner.
  • Oppdraget fra Kulturdepartementet fortsetter på samme nivå, med 32 millioner kroner, det samme gjør oppdraget fra Kunnskapsdepartementet, med 27 millioner kroner.

Sterk satsing på offentlig-privat innovasjon

Innovasjon Norge får et nytt oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet rettet mot innovativt samarbeid mellom bedrifter og kommuner. Det er satt av 24 millioner kroner til dette arbeidet i 2019. Det betyr at Næringsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Kommunaldepartementet samarbeider om denne ordningen.

– Dette budsjettforslaget motiverer oss som står på innovasjonspost for norsk industri og næringsliv. Vi ser fram til et femte år på rad med styrket mandat og tillit, sier Anita Krohn Traaseth.


For mer informasjon, ta kontakt med Kjetil Svorkmo Bergmann, spesialrådgiver kommunikasjon. Tlf. 908 20 918, e-post kjber@innovasjonnorge.no

Publisert :
Sist oppdatert :