Hopp til hovedinnhold

Fortsatt fullt trykk i næringslivet

Hans Martin Vikdal, viseadministrerende direktør i Innovasjon Norge i 2020.Foto: Agnete Brun
Satsingen på nyskaping og internasjonal vekst i næringslivet pågår for fullt. Det viser årsrapporten Innovasjon Norge legger fram i dag. I alt bidro Innovasjon Norge med 7,2 milliarder kroner i tiltak som skal bidra til økt verdiskaping i Norge i 2018. Det er samme nivå som i rekordåret 2017.

– Vi ser at næringslivet holder høyt tempo i omstilling og satsing i nye, internasjonale markeder, sier administrerende direktør Hans Martin Vikdal. – Etterspørselen etter finansiering, verdifulle nettverk og gode råd fra oss fortsetter å ligge på et svært høyt nivå. Og resultatene våre viser at det fungerer.

Støtten fra Innovasjon Norge skal blant annet bidra til at også banker og private investorer går inn i virksomheter under etablering og vekst. Det gjør de. For hver krone fra den offentlige fødselshjelperen kommer to kroner i egenfinansiering eller finansiering fra andre finansieringskilder, slik at summen av investeringer som et resultat av Innovasjon Norges bidrag er 21,4 milliarder kroner. 49 prosent av prosjektene har en tydelig grønn profil.

Skaper mer vekst

Innovasjon Norges kunder vokser mer enn bedrifter som ikke er kunder, det indikerer undersøkelser fra Samfunnsøkonomisk analyse. Salgsinntektene øker med 9,4 prosentpoeng mer enn hos bedrifter som ikke er kunde hos Innovasjon Norge. Tilsvarende tall for verdiskaping er 6,7 prosentpoeng og produktivitet 3,0 prosentpoeng.

– Dette betyr i klartekst at pengene samfunnet bruker på Innovasjon Norge skaper konkrete resultater. Bedriftene trenger det offentlige til å være med på å dele risikoen når de satser på prosjekter som i utgangspunktet er usikre, og det får de gjennom samarbeidet med oss, sier Vikdal.
Ni av ti kunder sier at Innovasjon Norges bidrag var utslagsgivende for deres innovasjonsprosjekter.

Gode råd gir resultater

Innovasjon Norge jobber med et stort antall enkeltbedrifter. 750 slike har mottatt rådgivning fra kontorene i utlandet, og 650 bedrifter har fått råd og økt kompetanse innen handelstekniske forhold. Flere enn 400 bedrifter har deltatt på messer og arrangementer verden over.

De bedriftene som har fått internasjonal markedsrådgivning har 6,2 prosentpoeng høyere omsetning og 3,3 prosentpoeng høyere vekst i verdiskaping enn sammenliknbare bedrifter som ikke har benyttet samme tilbud.

Rekordutbetalinger fra EU

Samarbeidet med EU-systemet gir også uttelling for norske virksomheter. Nesten 50 norske selskaper hentet til sammen 400 millioner kroner fra EUs programmer. Det er en økning på mer enn 40 prosent fra året før.

Flere enn 100 norske bedrifter har registrert seg i The Explorer, utstillingsvinduet for norske, grønne og bærekraftige løsninger. Tjenesten ble lansert under Innovasjonstalen i mai.


For mer informasjon:

Hele årsrapporten og detaljert rapportering

Ta kontakt med Kjetil Svorkmo Bergmann, 908 20 918, kjber@innovasjonnorge.no

Engelsk versjon av rapporten vil være tilgjengelig fra begynnelsen av mai.

Resultater 2018

 • Innovasjon Norges kunder vokser mer enn bedrifter som ikke er kunder: Salgsinntektene øker med 9,4 prosentpoeng årlig. Tilsvarende tall for verdiskaping er 6,7 prosentpoeng og produktivitet 3,0 prosentpoeng. Mervekst i antall ansatte er på 2,6 prosentpoeng og lønnsomheten øker med 0,3 prosentpoeng.
 • Ni av ti kunder sier at Innovasjon Norges bidrag var utslagsgivende for deres innovasjonsprosjekter.
 • Innovasjon Norges tjenester virker: Én krone i tilskudd eller lån utløser to kroner i kapital fra bedriftene selv, investorer, banker og andre finansieringskilder.
 • 94 prosent av alle saker ble besluttet lokalt, nær kundene
 • Siden lanseringen av oppstartlån i 2017 har 190 bedrifter mottatt 264 millioner kroner i lån fra Innovasjon Norge. Hvert lån utløser minst én million kroner fra private investorer.
 • 750 bedrifter har mottatt rådgivning fra Innovasjon Norges kontorer i utlandet, og 650 bedrifter har fått råd og økt kompetanse innen handelstekniske problemstillinger fra Eksportsenteret vårt. Over 400 bedrifter har deltatt på messer og arrangementer verden over.
 • Bedrifter som har fått internasjonal markedsrådgivning fra Innovasjon Norge har 6,2 prosentpoeng høyere omsetning og 3,3 prosentpoeng høyere vekst i verdiskaping enn sammenliknbare bedrifter som ikke har benyttet tjenesten.
 • 108 av Norges mest ambisiøse vekstselskaper deltok på våre internasjonale akseleratorprogrammer i noen av verdens mest konkurranseutsatte oppstartbyer.
 • 50 norske selskaper hentet til sammen 400 millioner kroner fra EUs programmer i 2018. Det er en økning på mer enn 40 prosent i antall og i kronebeløp fra året før.
 • Andelen av våre samlede tilsagn til miljøprosjekter er 49 prosent
 • Det ble bevilget mer enn 150 millioner kroner til klyngeprosjekter og nesten 32 millioner til bedriftsnettverkprosjekter.
 • Flere enn 100 norske bedrifter har registrert seg i The Explorer, utstillingsvinduet for norske, grønne og bærekraftige løsninger, som ble lansert under Innovasjonstalen i mai.
 • Sykefraværet for 2018 var på 3,8 prosent mot 2,9 prosent i 2017. Til sammenligning var sykefraværet i offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 6,2 prosent i tredje kvartal 2018.
 • Innovasjon Norge vurderes som en attraktiv arbeidsplass. Selskapet ble kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver blant økonomiutdannede i en undersøkelse gjennomført av Universum. Innovasjon Norge toppet også listen over den mest attraktive arbeidsgiveren for økonomistudenter i en undersøkelse utført av Karrierebarometeret.
 • Kvinneandelen i Innovasjon Norge var 56 prosent ved utgangen av 2018. Kvinneandelen av de nyansatte i løpet av året var på nærmere 60 prosent.
Publisert :
Sist oppdatert :