Hopp til hovedinnhold

Forvaltere for nye landsdekkende såkornfond

Innovasjon Norge har pekt ut Alliance Venture Spring i Oslo og ProVenture Management i Trondheim til å forvalte de to nye landsdekkende såkornfondene. Hvert av fondene blir på ca 500 millioner kroner med en 50/50-fordeling mellom private investorer og staten.

Fondene skal foreta førstegangsinvesteringer i såkorn- og oppstartsfasene i nye innovative og internasjonalt konkurransedyktige bedrifter i hele landet. Målet er å skape vekst og kompetansebaserte arbeidsplasser.

- Unge, innovative bedrifter skaper mange nye arbeidsplasser. Jeg er derfor svært glad for at vi nå oppretter nye såkornfond, som nettopp skal investere i og videreutvikle slike bedrifter, sier næringsminister Monica Mæland.

Nye muligheter for unge og innovative bedrifter

Alliance Venture Spring og Proventure Management vil gjøre investeringer i unge, inovative bedrifter som utvikler et mangfold av produkter og tjenester innen henholdsvis IKT og mot olje- og gass og fornybar energi. Begge miljøene er i dag forvaltere av landsdekkende såkornfond.

Dagens fond under Innovasjon Norges såkornordninger har i en periode ikke hatt tilgjengelig kapital til nye investeringer, og det har medført et redusert tilbud av risikokapital til nye potensielle vekstbedrifter. I revidert budsjett 2012 ble det satt av midler til statlig deltagelse i disse to nye såkornfondene.

- Bedrifter i tidlig fase har et sterkt behov for tilgang til risikokapital. Med etableringen av disse fondene vil det igjen være tilgang på egenkapital i såkornfasen, sier Gunn Ovesen, administrerende direktør i Innovasjon Norge.
Målsettingen er over tid å opprette inntil totalt seks fond.

50/50 private investorer og staten

Målsettingen er at hvert av fondene blir på om lag 500 millioner kroner som finansieres med egenkapital med en 50/50-fordeling mellom private investorer og staten. For å utløse privat kapital stiller staten med risikoavlastning for de private investorene i fondene. Staten vil bidra med inntil 250 millioner kroner i hvert av de to fondene.

Forvalterne av de to nye såkornfondene skal reise den nødvendige private kapitalen før fondene kan gjennomføre sine første investeringer. Fondene er trolig operative fra sommeren 2014.

Publisert :
Sist oppdatert :