Hopp til hovedinnhold

Fra matavfall til verdi med EU-millioner i ryggen

Speed dating - bedrifter møter potensielle samarbeidspartnere.Foto: Emilie Skogvang
Gjennom speed dates møtte bedriftene potensielle samarbeidspartnere.
-Befolkningsvekst, velstandsøkning og knappe ressurser gjør at vi må tenke nytt, sier Tone Varslot Stave, leder av EU-teamet i Innovasjon Norge. Under Oslo Innovation Week deltok 120 selskaper fra 24 ulike land på arrangementet “Unlimited Opportunities in a Circular Economy”.

Hvordan kan nye forretningsmodeller bidra til økonomisk vekst og redusert avfallsproduksjon? Dette var temaet for arrangementet “Unlimited Opportunites in a Circular Economy”. -Det er avgjørende å bringe sirkulærøkonomien fra nisje til norm, sier Varslot Stave.

Satser 4,4 milliarder kroner på sirkulær økonomi

Innovasjon Norge har en satsing for å øke næringslivets deltakelse i EUs Horisont2020-program, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Der får sirkulærøkonomi både stor oppmerksomhet og mye penger.

Prosjekter innen sirkulærøkonomi kan søke om hele 2,6 milliarder kroner gjennom Horisont2020-programmet, og 1,8 milliarder kroner gjennom EØS midlene. - Innovasjon Norge kan sammen med Forskningsrådet hjelpe norske selskaper og forskere til å utnytte de europeiske finansieringsmulighetene, sier Varslot Stave, og understreker, -Her er det rom for både gründere og store industriaktører.

Å finne de rette samarbeidspartnerne er avgjørende

Waister AS er et av selskapene som deltok på arrangementet i Oslo, og som har fått støtte gjennom EU. De har utviklet en løsning som omdanner vått matavfall til verdifulle råvarer som kan brukes på nytt. - Gjennom å være med i et Horisont2020-prosjekt får man muligheten til å lære mye i samspillet med forskningsmiljøer, akademia og andre bedrifter, sier Hallstein Baarset, gründeren bak Waister AS.

-Det aller viktigste hvis man ønsker å være med i et Horisont2020-prosjekt er å finne de rette partnerne. Arrangementer som dette er derfor kjempenyttige. Alle bedriftene er kvalitetssikret på forhånd, så man møter genuine potensielle samarbeidspartnere fra hele verden. Gjennom speed dates finner vi raskt ut om det er potensiale for videre samarbeid, sier Baarset.

-Start i det små

Yara var også en av innlederne som delte sine erfaringer fra å lykkes med EU-prosjekter, blant annet i samarbeid med SINTEF og REEtec. -Det som er viktig når norske bedrifter skal søke om midler fra EU i samarbeid med andre er å starte med et lite kjernekonsortium, slik vi gjorde med REEtec og SINTEF. Og så må man bygge et solid konsept i det små før man bygger ut videre, sier Stian Nygaard, leder for innovasjonspartnerskap i Yara.


Kontakt

Frauke Muth, seniorrådgiver, Innovasjon Norge, EØS, Business Partnerships, Frauke.Muth@innovasjonnorge.no

Eva Langslet, seniorrådgiver, Innovasjon Norge, Horisont2020, Eva.Langslet@innovasjonnorge.no

Publisert :
Sist oppdatert :