Hopp til hovedinnhold

Gård med eget bryggeri og frossenpizza vinner pris

vinnere FæbyFoto: Innovasjon Norge
Hakon Bragi Valgeirsson (daglig leder og kjøkkensjef), Arne Marius Haugen (bryggerisjef), Silje Eggen og Jørund Eggen. 
Fæby Bryggeri AS er vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for Trøndelag. Pandemien førte til flere gode idéer som nå er blitt realitet og skaper arbeidsplasser.

Lokalmatprodusent

Fæby gård har i dag etablert seg som en solid lokalmatprodusent av både øl, gårdspizza og chips, og som et velrennomert serveringsted, med food-truck og cateringleveranser.

- Det er med ydmykhet og stolthet vi tar imot denne prisen. Trøndelag har mange innovative og bærekraftige bedrifter som er sprunget ut fra landbruket og ressursgrunnlaget omkring, og mange av dem samarbeider vi med. Derfor henger denne prisen høyt for oss. Prisen er en anerkjennelse av flere års målrettet arbeid av hele «Team Fæby Bryggeri», gode samarbeidspartnere og hvordan Fæby Bryggeri har blitt tatt imot av våre kunder, sier Hakon Bragi Valgeirsson, daglig leder i Fæby Bryggeri.

Målet til Fæby Bryggeri er å skape god stemning for deres gjester ved å servere skamgod mat og drikke, på en profesjonell men uhøytidelig måte, i de triveligste omgivelser.

Bakgrunn

Jørund og Silje Eggen overtok Fæby gård i 2013. Fæby er en tradisjonsrik gård, nær Verdal sentrum og består av 588 dekar dyrka mark, hvor det dyrkes potet, korn og gulrot. Det er stor bygningsmasse på gården, og for å utnytte bygningsmassen, begynte Jørund i 2015 å undersøke mulighetene for å etablere et gårdsbryggeri.

Fæby Bryggeri AS ble etablert i 2018, og hadde sitt første driftsår i 2019. Selskapet eies i dag 35 prosent av gårdbrukerparet Jørund og Silje Eggen. Øvrige eiere er nøkkelpersoner i drifta, kjøkkensjef Håkon Bragi Valgeirsson , ølbrygger Arne Marius Haugen og forretningsutvikler Viggo Iversen.

Selskapet har i dag etablert seg som en solid lokalmatprodusent av både øl, gårdspizza og chips, og som et velrennomert serveringsted, med food-truck og cateringleveranser. Selskapet har ca 30 ansatte fordelt på 10-11 årsverk, og samarbeider med veksttorget og NAV Verdal om arbeidsinkludering. De har også mottatt støtte til bedriftsintern opplæring fra Trøndelag fylkeskommune for å være bedre rustet for gjenåpning etter nedstengning som følge av koronapandemien og samtidig gi sine ansatte faglig påfyll.

Samarbeid er oppskriften på suksess

Pandemien ga tid til å tenke litt utenfor boksen, og for Fæby sin del har det resultert i flere nyskapinger. De ønsket å lage et lokalmatprodukt med mozzarella, basert på samarbeidet de har med Vuku gårdsmeieri, og fant fort ut at pizza egnet seg godt. Det finnes mye godt kjøtt i lokalmiljøet, og god tilgang på tomater fra Mære som ellers ville gått i søpla på grunn av utseendet. Dette kombinert med en befolkning som elsker frossenpizza resulterte i produktet Fæby gårdspizza.

vinnereFoto: Innovasjon Norge
Hakon Bragi Valgeirsson (daglig leder i Fæby Bryggeri), Per Olav Hopsø (leder utvalg for næring Trøndelag fylke), Tore Bjørkli (landbruksdirektør statsforvalteren i Trøndelag), Arne Marius Haugen (ølbrygger), Silje og Jørund Eggen (eier av Fæby gård) og Arnstein Kirste (Innovasjon Norge).

Fæby hadde et møte med lokalmatprodusenter for å lansere ideen, og mottakelsen var veldig positiv. Og Fæby er stadig på jakt etter gode samarbeidspartnere i sitt nettverk.

- Det er naturlig for oss å samarbeide med flere aktører, for sammen står vi sterkere, sier daglig leder og kjøkkensjef Hakon Bragi Valgeirsson.

Pizzaen selges på ulike lokalmatutsalg i Trøndelag, og bedriften er nå i dialog med større aktører for distribusjon og tilgjengelighet.

Cateringdelen av driften er også et resultat av koronapandemien, så nå har de food trucks for servering av øl og pizza til store og små anledninger. I tillegg benytter de seg av «gjøk-brygging» der de leier ledig kapasitet hos andre småbryggerier i stedet for å øke egen kapasitet. Høsten 2022 fikk de støtte fra Innovasjon Norge til ombygging av kornburet på gården, som nå brukes til servering og kursvirksomhet.

Juryens begrunnelse

Juryen for Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Trøndelag har bestått av Vigdis Harsvik, regiondirektør for Innovasjon Norge Trøndelag, Tore Bjørkli, landbruksdirektør hos Statsforvalteren i Trøndelag og Per Olav Hopsø, som leder Utvalg for næring i Trøndelag fylke.

Med utgangspunkt i en historisk, men uhensiktsmessig bygningsmasse og en visjon om bredt samarbeid med andre lokale aktører, er det skapt virksomhet av betydelig omfang og med god lønnsomhet. Ny aktivitet bidrar både til bevaring av det tradisjonsrike gårdmiljøet, kunnskap om landbruket gjennom ulike arrangement og ringvirkninger for andre småskalaprodusenter.

- Fæby ligger midt i det trønderske kulturlandskapet og kombinerer profesjonalitet, uhøytidelighet, atmosfære og god mat og drikke på en fortreffelig måte. I samarbeid med andre har dere i tillegg skapt dere flere bein å stå på med salg av pizza og chips langt utenfor Verdal. En verdig vinne, sier Per Olav Hopsø, leder av hovedutvalg næring i Trøndelag, som delte ut prisen på Fæby gård på vegne av juryen.

- Fæby har vist svært god evne til utvikling, og har i løpet av få år etablert tilbud med stor bredde i form av produksjon, servering og opplevelser, og har markedsaksept langt ut over lokalmiljøet, sier Vigdis Harsvik, regiondirektør i Innovasjon Norge Trøndelag.

Juryen har lagt vekt på at kandidaten scorer svært høyt på innovasjon, økonomisk- og sosial bærekraft, samtidig som de har et bevisst forhold til miljø.

Publisert :
Sist oppdatert :