Hopp til hovedinnhold

Girer opp for omstilling

næringsminister Monica Mæland aom får overrukket Drømmeløftrapporten av Anita Krohn Traaseth© Siv Nærø
Anita Krohn Traaseth og Monica Mæland
Inspirerende, viktig og engasjerende. Det var bare noen av de mange lovordene som var å høre etter årets Innovasjonstale og overrekkelsen av Drømmeløftrapporten.

Anbefalinger

Innovasjon Norge gir seks anbefalinger som kan bidra til et bedre felles fundament for omstillingsarbeidet:

  1. Prioritere og satse på å utvikle noen utvalgte områder der vi allerede har stor kompetanse.
  2. Utvikle de store bedriftene og etablere flere små, men samtidig få flere av de små til å vokse. Stimulere til oppretting av nye klynger på tvers av bransjer.
  3. Innovere og omstille mer i det offentlige.
  4. Forenkle alt vi allerede har av offentlige tilbud til dem som vil skape og endre. Og vi må bli mer markedsorienterte - ikke utvikle produkter og løsninger som viser seg ikke å ha livets rett.
  5. Nyttiggjøre oss all arbeidskapasitet i landet, og skape økt forståelse og satsing på sosialt entreprenørskap.
  6. Vise modig lederskap – det gjelder alt fra politikere til bedriftsledere. Vi må tillate at det tas upopulære valg for fellesskapets beste.

Menyvalget var rimelig og enkelt, tre typer grillpølse med eller uten sennep og ketchup. Det var overkommelig for de fleste av de over 130 nærings- og samfunnsaktørene, deriblant både nærings- og fiskeriministeren, som var til stede da Innovasjon Norge torsdag ettermiddag presenterte årets Innovasjonstale og Drømmeløftrapporten.

Store valg

De store og mer framtidsrettede valgene var derimot tema i årets Innovasjonstale.
- Vi vet vi må ha flere bein å stå på fremover; vi må legge om den økonomiske veksten i en mer bærekraftig retning; vi må reformere våre kostbare velferdsordninger. Etter 40 år med velstand er det vi, Norge, som må endre fokus, var beskjeden fra administrerende direktør Anita Krohn Traaseth.

- Norge er et lite land, og vi kan ikke gjøre alt. Vi må prioritere og vi må utfordre oss selv. Vi skal inn i en reell omstillingsfase i landet nå, det blir krevende.

Nytt gir

Norsk næringsliv er både omstillingsorienterte og innovativt, selv om detfinnes innovasjonsstatistikk som kan tolkes i en annen retning. I denne omstillingen vil Innovasjon Norge å være en aktiv medspiller.

- Vi i Innovasjon Norge har lagt inn et nytt gir. Vi lover å bidra med alt vi kan, alt vi er og kan bli for norsk næringsliv fremover. Vi skal heie høylytt på våre kunder, fastslo Krohn Traaseth.

Realiserer drømmer

Innovasjon Norge presenterte samtidig også resultatene fra det storstilte mobiliseringsarbeidet Drømmeløftet. Rapporten fra denne mobiliseringen ble overrakt til næringsminister Monica Mæland og fiskeriminister Elisabeth Aspaker i fellesskap. Drømmeløftrapporten inneholder og videreformidler en rekke innspill og forslag fra 84 ulike arrangement i inn- og utland, der rundt 3500 ulike aktører innen samfunn og næringsliv har gitt sine innspill.

Engasjement er stort og norsk næringsliv har stor tro på egne evner til omstilling og fornyelse, viser rapporten.

-Innovasjon Norge gjør en viktig jobb for å mobilisere næringslivet. Drømmeløftet gir oss nyttige innspill i arbeidet med å ruste Norge for fremtiden. Denne rapporten skal ikke puttes i en skuff. Den skal vi bruke til å lære av, sa næringsminister Monica Mæland etter å ha mottatt rapporten.

Mange lovord

- Både innhold og engasjementet vakte begeistring hos meg. Dette synes jeg var veldig flott, sa tidligere næringsminister Ansgar Gabrielsen. Han feiret sin 60-års dag med å besøke selskapet han i sin tid ga navnet Innovasjon Norge.

Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén trakk fram samarbeidet med Innovasjon Norge og de mange felles målene. - Jeg går herfra med fornyet inspirasjon, både til det vi jobber med og som vi i stor grad er sammen om, som er å skape innovasjon i samfunnet og i norsk økonomi. Jeg er også veldig imponert over hva dere har fått til i løpet av noen få måneder.

Sylvia Brustad, også tidligere næringsminister, bet seg merke i at det allerede er mye ved Innovasjon Norge som er mer forenklet enn det var. - Jeg kommer fra en næring som også jobber i olje- og leverandørindustri, og det er klart at det vil vi leve av i mange år framover. Ved siden av det må vi passe på å bygge opp nye ting. Det synes jeg det virker som om dere er godt forberedt til.

Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia er glad for at Krohn Traaseth pekte på flere av de utfordringene som norsk næringsliv har foran seg. - Det er ingen tvil om at det skjer ting i Innovasjon Norge både i forhold til kundeorientering og til å ta egen medisin rundt omstilling, men det viktigste budskapet er knyttet til hele omstillingsfortellingen og behovet for at vi i Norge prioriterer næringer som har de beste forutsetninger for å lykkes. Hun peker på noen av de utfordringene vi har, som blant annet handler om kapitaltilgang og hvor vi har gode klynger, men trenger flere. Ikke minst trekker hun også fram den viktige rollen som Innovasjon Norge har som samarbeidspartner og hvor man skal styrke det kundebåndet, og konkrete løfter knyttet til saksbehandlingstid og digitalisering. Veldig bra tale!

En av de som var først ut med å invitere til Drømmeløft-arrangement var Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås. Rektor Mari Sundli Tveit deltok også 21. mai og lot seg inspirere. - Dette var bare en helt rå innovasjonstale og jeg ble veldig inspirert! Og tenker at de som ikke kommer i et nytt gir nå, da sitter de aktivt og holder igjen. Som rektor på NMBU må jeg si at dette jo er omstilling inn i mye av det som er våre områder, og vi vil jo bidra i den grønne omstillingen og bidra inn i bioøkonomien og for at Norge skal takle de utfordringene vi står overfor.

Sigri Sevaldsen, i Gründerhuset 657 Oslo, likte torsdagens møte med «det nye» Innovasjon Norge. - Hvordan dere jobber og hvordan dere tenker veldig nytt nå er fantastisk. Jeg hører en felles enighet med oss og samarbeid om den nye konkurransekraften, og jeg hører satsing på flere kreative klynger og mer markedsorientering – som vi støtter opp under, sa Sevaldsen.

Siste ord får daglig leder Kathrine Myhre i Oslo Medtech. - Jeg synes Innovasjon Norge er modige og jeg er veldig oppløftet! Jeg kjenner Innovasjon Norge godt etter å ha drevet Oslo Medtech som klynge, og det dere nå gjør, det trenger vi, det trenger næringen, det trenger gründerne og det trenger Norge.

Publisert :
Sist oppdatert :