Hopp til hovedinnhold

God evaluering av Bedriftsnettverk-tjenesten

Samarbeid i nettverk hjelper bedriftene til økt konkurransekraft og høyere verdiskaping. Mange bedrifter fortsetter samarbeidet også etter prosjektslutt, viser en fersk evaluering som Oxford Research har gjort på oppdrag fra Innovasjon Norge.

- Evalueringen fra Oxford Research bekrefter at bedriftsnettverkstjenesten er viktig for små og mellomstore bedrifter, sier Torunn Aass Taralrud, avdelingsleder for Klynger og nettverk i Innovasjon Norge.

Siden 2009 har Innovasjon Norge støttet over 1 000 bedriftsnettverksprosjekter med mer enn 7 000 involverte bedrifter. Bedriftsnettverk er sammen med Klyngeprogrammet Innovasjon Norges viktigste tilbud til næringslivet for å forsterke samarbeidsbaserte innovasjons- og utviklingsaktiviteter. I 2019 lanserer vi et nytt kompetansetilbud til næringslivet for å hjelpe bedriftsgrupperinger med å utvikle flere gode klynge- og nettverksprosjekter.

Hvorfor bedriftsnettverk?

Særlig de mindre bedriftene har knapphet på sentrale ressurser, som er nødvendige for å utvikle seg og vokse. Bedriftsnettverk hjelper bedriftene med å møte denne utfordringen. Samarbeid med andre bedrifter gir økt tilgang til kompetanse, teknologi, nettverk og kunnskapsmiljøer. Dette styrker innovasjons- og omstillingsevne, slik at bedriftene i fellesskap kan realisere større markedsmuligheter enn det de kan greie alene.

Bidrar til kompetanseutvikling og økt innovasjon

Samarbeidsprosjektene har størst betydning for kompetanseutvikling som er relatert til innovasjon og markedsutvikling. Når det gjelder innovasjon bidrar samarbeidsprosjektene mest til utvikling av nye eller forbedring av eksisterende produkter og tjenester, samt til markedsutvikling.

Bidrar til økt markedsorientering

Samarbeidsprosjektene har ført til at bedriftene i større grad enn før samler inn markedsinformasjon og gjør vurderinger av produkt- og tjenesteutviklingen for å sikre at de samsvarer med kundens behov.

De bedriftene i bedriftsnettverk som lykkes best, kjennetegnes av

  • De er selv mer aktive og ønsker utvikling
  • De treffer godt med prosjektinnretningen og innholdet i prosjektet
  • Bedriftene har fått mer oppfølging fra Innovasjon Norges og er godt fornøyde med den
  • Bedriftene får i sterkere grad kompetansepåfyll på områder koplet opp mot strategi, marked og vekst.

Evalueringsrapporten

Kontakt

Ottar Hermansen, tjenesteansvarlig Bedriftsnettverk, Ottar.Hermansen@innovasjonnorge.no

Publisert :
Sist oppdatert :