Hopp til hovedinnhold

Grøntproduksjon og rikt aktivitetstilbud gir pris i Møre og Romsdal

To personer på en åker som jobber med en traktorFoto: Camilla Nanseth, Nanseth Media
Regional vinnar av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2021 for Møre og Romsdal er garden Oppistua Øye. Gjennom systematisk arbeid har ho steg for steg utvikla gardsdrifta si med grøntproduksjon og tenestetilbodet Inn på Tunet.

Solveig Haglund driv garden Oppistua Øye, som ligg flott og solrikt til nær Skei i Surnadal kommune. I Oppistua vert det dyrka økologisk gras, poteter, grønnsaker, urter, frukt, bær og blomster. Dei leverer produkt til restaurantar og butikkar, og privatpersoner kan bestille og få tilkjørt ei kasse med sesongens varer.

Inn på Tunet

Sidan 2007 har det vore tilbud om Inn På Tunet-tenester på garden. Solveig Haglund har i dag allmenpedagogisk tilbod til barneskule, mellom anna skulehage og elevbedrift. Ho tilbyr også aktivitetstilbud på dagtid for heimebuande personar med demens. Garden tilbyr i tillegg kurs, omvisning, servering og ulike aktivitetar knytt til hageanlegget.

Solveig Haglund har hatt eit etablert og godt samarbeid med Surnadal kommune over lang tid. Frå 2012 har Solveig tilbydd dagaktivitetstilbud for heimebunade personar med demens. I 2020 vart det lovpålagt for kommunane å ha eit slikt Inn på tunet-tilbod. Surnadal kommune valgte då å fortsette det gode samarbeidet med Solveig Haglund.

I perioden 2010-2017 hadde garden også tilbod om kost- og treningveiledning gjennom avtale med kommunen sin Frisklivssentral.

Bredde i produksjon og tilbud

-Solveig Haglund har bygd opp ei breidde i jordbruksproduksjon og tenestetilbod slik at det i sum dannar grunnlag for ei berekraftig og lønnsam drift. Dessutan deler hosin kunnskap og erfaringar med andre. På denne måten er ho også ein viktig ressurs for andre nyetablerarar i ein tidleg fase, seier juryleder og leiar for Innovasjon Norge i Møre og Romsdal, Helge Gjerde.

- Solveig er nytenkande og kreativ og gjennom samarbeid med andre utviklar og styrkar ho sitt eige tenestetilbud. Vi gratulerer Solveig Haglund med landbruket sin bedriftsutviklingspris i Møre Romsdal for 2021, avsluttar Gjerde.

Vinneren Solveig Haglund fikk prisen fra juryleder Helge Gjerde.Foto: Innovasjon Norge
Vinneren Solveig Haglund fikk prisen fra juryleder Helge Gjerde.
Publisert :
Sist oppdatert :