Hopp til hovedinnhold

Gründere får 15 millioner ekstra

- Vi ønsker flere gode gründere, sier næringsminister Monica Mæland. I det reviderte statsbudsjettet bevilger regjeringen 15 millioner kroner i økt etablererstøtte gjennom Innovasjon Norge.

Regjeringen foreslår å styrke satsingen på gründere med 15 millioner kroner i 2014. Dette skal skje gjennom etablerertilskudd som deles ut av Innovasjon Norge.

– Norsk næringsliv trenger flere ben å stå på. Gründere fornyer næringslivet og er med på å skape de bedriftene vi skal leve av i fremtiden, sier Mæland. Også forskningsbasert nyskaping (Forny2020) i Norges Forskningsråd styrkes med 15 millioner kroner.

Hjelp til nytenkende innovatører

- Det er svært gledelig at regjeringen øker rammen til landsdekkende etablerertilskudd. Det er i tråd med Innovasjon Norges statsbudsjettforslag om økt satsing på gründere gjennom økt tilgang på tilskudd i den tidligste oppstartsfasen, sier Ketil Lundgaard, direktør for entreprenørskap og internasjonal forretningsutvikling i Innovasjon Norge.

Gjennom etablerertilskuddsordningen ønsker Innovasjon Norge å hjelpe ambisiøse og nytenkende gründere til å komme videre og teste ut sine ideer.

- Budsjettøkningen er en god nyhet for norske gründere, som gir Innovasjon Norge økt handlingsrom til å hjelpe flere lovende oppstartsbedrifter i deres forretningsutvikling, fortsetter Lundgaard.

Støtte til bedrifter med vekstpotensial

Etablerertilskudd skal få frem flere gode gründere som etablerer selskaper med vekstpotensial og bidrar med noe nytt nasjonalt eller internasjonalt. De får et mindre beløp slik at de kan få testet ut sine ideer. Det skal bidra til å gjøre prosjektene «investorklare». Tiltaket skal bedre kapitaltilgangen til gründere og bedrifter som er yngre enn tre år med et mindre tilskudd.

- Det er svært hyggelig at det arbeidet vi har gjort for gründerne blir verdsatt, og at vi får mulighet til å fortsette det gode arbeidet vi allerede holder på med, sier Finn Kristian Aamodt, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Større muligheter i EU

I det reviderte statsbudsjettet legges det også opp til at Innovasjon Norge blir nasjonalt kontaktpunkt for små og mellomstore bedrifter og finansielle instrumenter i EUs Horisont 2020. - Nå blir det lettere å utnytte de mulighetene som dette EU-programmet gir norske bedrifter. Med justeringene som er gjort i statsbudsjettet er det flott at vi har fått finansiering som dekker rollen som nasjonalt kontaktpunkt, sier Aamodt.

Publisert :
Sist oppdatert :