Hopp til hovedinnhold

Historisk satsing på kulturell og kreativ næring

Innovasjon Norge mottok et historisk oppdrag fra Kulturdepartementet på nærmere 30 millioner kroner i dagens budsjettforslag. Oppdraget skal bidra til vekst og verdiskaping innen kulturell og kreativ næring.

Oppdraget er det første Innovasjon Norge mottar over statsbudsjettet fra Kulturdepartementet. Den nye satsingen gir Innovasjon Norge mulighet å hjelpe flere vekstkraftige, kulturbaserte bedrifter over hele landet.

- De siste 3 årene har vi tredoblet tilsagn til kulturbedrifter (fra 56 til 180mill) og kreativ næring ble i Innovasjonstalen 2016 løftet opp som et mulighetsområde for vekst. Næringen består av alt fra en skapende kunstners levebrødsbedrift til et milliardforetak. Denne nye satsingen fra regjeringen viser at de lytter til behovet for å løfte frem morgensdagens vekstnæringer sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

- Etterspørselen etter kunst og kultur har aldri vært større. Norge har talenter og kunstproduksjon på et høyt internasjonalt nivå, men vi har fortsatt et stort potensiale for å skape nye arbeidsplasser.
Satsingen vil bidra til å løfte norsk kunst og norske talenter, samtidig som det kommer inntekter tilbake til ny skapende virksomhet i hele landet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Innovasjon Norge har siden oktober 2013 jobbet med et verdiskapingsprogram for kulturell og kreativ næring, og har gjennom dette høstet et godt grunnlag for et videre arbeid med bransjene.

- Kulturell og kreativ næring omfatter noen av verdens største industrier og er en næring som representerer et stort utnyttet potensial i Norge. Handelen av kulturprodukter og -tjenester har vært gjenstand for en eventyrlig vekst det siste tiåret. Alt tyder på at det er en vekst som vil fortsette, sier Margit Klingen Daams, som leder satsingen i Innovasjon Norge.

-Vi i er svært glade for å ha fått et oppdrag som skal bidra til å løfte næringen videre, og ser frem til å igangsette konkrete tiltak i samarbeid med bransjeaktørene, avslutter Klingen Daams.

For spørsmål, kontakt:

Margit Klingen Daams


Les mer om kulturell og kreativ næring

Publisert :
Sist oppdatert :