Hopp til hovedinnhold

Honning fra Hadeland og Oslo-tak vinner landbrukspris i Innlandet

Liv Ragnhild Heier og Alexander Du RietzFoto: Innovasjon Norge
Liv Ragnhild Heier og Alexander Du Rietz. 
Fokuset på norskprodusert mat under pandemien ga familiebedriften på Heier gård en flying start. Nå har de vunnet Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Innlandet for 2021.

På Gran på Hadeland har familien Heier Du Rietz etablert en høyteknologisk honningproduksjon. Midt under pandemien startet bedriften ny virksomhet etter å ha investert stort i bygg og maskiner. Litt bekymring i starten er nå snudd til glede og stigende omsetning.

Prisen de har vunnet er en utbetaling på 50 000 kroner, og Heier Du Rietz er nå med i konkurransen om den nasjonale prisen på 200 000 kroner.

Heier Du Rietz har høstet honning siden 2013, og har i flere år solgt honning til Gardermoen Lufthavn. Da pandemien kom og flytrafikken avtok, vendte familiebedriften blikket mot norske turister.

– Vi merket folks fokus på norskprodusert mat og ønsket om å støtte lokale bedrifter under pandemien, sier Alexander Du Rietz.

Både urban og tradisjonell birøkt

En hobbygeskjeft med to bikuber har nå vokst seg betraktelig større. Bier fra 421 bikuber produserer nå honning fra gårdens områder med bringebær, fra utplasserte bikuber i Oslo og fra røsslyngen på Sølenfjellet.

Våren 2014 åpnet Heier Du Rietz en av de første urbane bigårdene i Oslo – på taket av Mathallen. Bikubene var designet av Snøhetta.

På flere tak i Oslo er det nå etablert egne samfunn med bikuber. Det er inngått avtaler med blant annet kjøpesentre, hoteller og eiendomsselskaper. Honningen fra de urbane biene får sin egen identitet og etikett, som f.eks. «Storohonning».

I tillegg er det to bigårder i Trondheim. På bestilling blander Heier Du Rietz også voks inn i honningen, som er populært i noen innvandrermiljøer.

Honning som bidrag til bærekraftig norsk matvareproduksjon

Bihold har positiv effekt på pollineringen hos andre planter og er et viktig bidrag for en bærekraftig utvikling. Uten bienes iherdige jobbing vil mye av maten på kloden forsvinne.

Alexander Du Rietz på et av de mange hustakene der de har bikuberFoto: Heier Du Rietz
Alexander Du Rietz på et av de mange hustakene der de har bikuber.

Norsk honning er kjent for sin gode kvalitet, men klarer ikke å møte etterspørselen. Heier Du Rietz ønsker å gjøre noe med dette, og har planer om eksport av honning fra Hadeland.

I 2021 bygget Heier Du Rietz Honningfabrikken, et effektivt og høyteknologisk foredlingsanlegg med innovative løsninger for en driftssikker og mattrygg håndtering av honning.

- Effektiviseringen har medført at vi har mulighet til å utvikle selskapet videre med å håndtere flere urbane bigårder og ha større fokus på kundepleie. Honningfabrikken har kapasitet på 1000 bisamfunn, og kan foredle 2-3 tonn honning per dag, sier Du Rietz.

- Dette er en gründer som fremmer bienes viktige rolle i samfunnet og har skapt en levedyktig produksjon med innovasjon og nytenking i både røkting og foredling. De var også først ute med urbane bigårder i Oslo. Det skal bli spennende å følge denne gründeren videre, sier Sverre Håvard Bjørnstad, direktør i Innovasjon Norge Innlandet og leder av juryen.

Innovasjon Norges bidrag

Innovasjon Norge har fulgt honningproduksjonen til Heier Du Rietz over flere år.

I 2016 fikk Heier Du Rietz et investeringstilskudd på 244 000 kroner til produksjonskjøkken på gården. Produksjonskjøkkenet ble fort for lite og i 2020 fikk de innvilget 900 000 kroner til et nybygg for Honningfabrikken. Det er installert solcellepaneler på taket som leverer strøm til hele produksjonen og til resten av gården.

Det er blitt en omfattende virksomhet på Hadeland. Bedriften avler og selger dronninger, slynger honning for selvstendige birøktere, selger stativ for honningrammer og bistår i forskningsprosjekter innenfor biologi og teknologi.

- Å vinne denne prisen for en virksomhet vi brenner for her på gården viser at dette faller i god jord hos kunder, samarbeidspartnere og i lokalsamfunnet. Vi holder på med det vi elsker, som er å ta vare på og samspille med biene våre. Jeg er utrolig takknemlig og ydmyk over at vårt arbeid har blitt verdsatt med denne prisen. Det gir oss motivasjon til å utvikle driften videre, sier en glad Alexander Du Rietz.

En hobby har utviklet seg til en fabrikk som sysselsetter 6 personer med til sammen 2 ½ årsverk. En enstemmig jury ønsker prisvinneren lykke til i den nasjonale konkurransen.

Publisert :
Sist oppdatert :