Hopp til hovedinnhold

Høy innovasjonsaktivitet i norsk næringsliv

Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon NorgeFoto: Astrid Waller
Administrerende direktør i Innovasjon Norge Håkon Haugli. 
Innovasjon Norge har hittil i år tildelt 7,8 milliarder kroner til innovasjons- og utviklingsprosjekter i norsk næringsliv. Det er en dobling sammenlignet med tildelingene til samme tid i fjor, og 1,7 milliarder kroner mer enn for hele 2019 samlet.

- Mange av landets bedrifter har hatt et vanskelig halvår. Disse pengene kan gi fortsatt aktivitet og hindre unødvendige permitteringer som følge av koronasituasjonen. Jeg er glad for at næringslivet ser framover og ruster seg for å være konkurransedyktige og i tet når koronakrisen er over, sier næringsminister Iselin Nybø.

- Det er ingen automatikk i at kriser gir innovasjon, men summen av de mange små og store prosjektene, tyder på at norsk næringsliv nå bruker tiden svært godt, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Rekordhøy

Som følge av koronapandemien fikk Innovasjon Norge i vår doblet årets ramme for støtte til næringslivet, fra 7 til vel 14 milliarder kroner. Av dette er det ved utgangen av august i år gitt tilsagn om rekordhøye 7,8 milliarder kroner i form av lån og tilskudd til i alt 5495 prosjekter. Tilsvarende tall til samme tid i fjor var 3128 tilsagn på i alt 3,9 milliarder kroner.

- Det er stor bredde i prosjektene vi bidrar med lån og tilskudd til, men vi ser at teknologi er en fellesnevner i mange. Vi ser også at mange av prosjektene tar utgangspunkt i behov i internasjonale markeder, som norsk næringsliv har særlig gode forutsetninger for å møte, sier Haugli.

Kan støtte flere og større prosjekter

Krisepakken fra regjeringen og utvide rammer gjør at Innovasjon Norge kan støtte til flere prosjekter.

- Vår oppgave er som før å bidra til et konkurransedyktig, nyskapende og bærekraftig næringsliv gjennom å bidra til at de gode prosjektene kan gjennomføres. Kriteriene for å få lån eller tilskudd er de samme som tidligere år, men med økte rammer bidrar vi i 2020 til flere og større prosjekter. Som før står næringslivet selv for investeringene i innovasjon, våre virkemidler er et supplement, sier Haugli.

Grønne løsninger ut i verden

Tallen fra Innovasjon Norge viser at 40 prosent av tilsagnene som er innvilget, går til grønne prosjekter med en tydelig miljøeffekt.

- Internasjonalt øker etterspørselen etter grønne løsninger, for eksempel har EU i sin nye vekststrategi Green Deal satt seg som mål å bli verdens første klimanøytrale kontinent. Norsk næringsliv er svært godt posisjonert til å møte disse behovene. Innovasjon Norge bidrar i prosjekter som i sum kan gi flere nye grønne verdikjeder. Skal Norge lykkes må vi oversette behov ute til utvikling av løsninger hjemme. Næringsutvikling, vekst og eksport henger sammen. Vi er derfor til stede i alle deler av Norge og i de viktige markedene ute, og ønsker å bistå flere norske bedrifter som vil satse, sier Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Publisert :
Sist oppdatert :