Hopp til hovedinnhold

Høy innovasjonsaktivitet i norsk næringsliv: Rekordutbetalinger fra Innovasjon Norge

administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.Foto: Astrid Waller
– Det er grunn til å glede seg over den høye innovasjonsaktiviteten i norsk næringsliv i første halvår, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. 
Hittil i år har Innovasjon Norge tilført norsk næringsliv seks milliarder kroner til innovasjon, utvikling og omstilling.

– Det er grunn til å glede seg over den høye innovasjonsaktiviteten i norsk næringsliv i første halvår. Bedriftene gjør nå langsiktige investeringer som bidrar til at vi også etter krisen har et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Som følge av koronapandemien har Innovasjon Norge dette året fått doblet de samlede rammene for lån og tilskudd fra syv til 14 milliarder kroner. Ved utgangen av juni er det delt ut seks milliarder kroner til 4284 innovasjons-, utviklings- og omstillingsprosjekter i bedrifter over hele landet. I sum tilsvarer dette det som ble tildelt i lån og tilskudd til næringslivet i hele 2019.

- Koronakrisen har rammet norsk næringsliv hardt. Vi vet at kriser kan bidra til å utløse utvikling og innovasjon. Det så vi under finanskrisen, der Innovasjon Norges virkemidler ble etterspurt og ga effekt. Det er gledelig og viktig at norsk næringsliv nå styrker og viderefører omstillings- og innovasjonsaktiviteter, sier Haugli.

Stor interesse

Prosjektene Innovasjon Norge støtter dekker hele bredden av norsk næringsliv. Teknologi er en fellesnevner i mange av prosjektene, og IKT er nå den største enkeltsektoren.

- Tiltaksmidlene vi har fått som følge av koronapandemien gjør at vi kan bidra i flere og større prosjekter. Vi ser en økning i etterspørselen etter våre virkemidler fra bedrifter i alle deler av landet, sier Håkon Haugli.

Grønn omstilling

Oversikten for første halvår viser også at 42 prosent av midlene som Innovasjon Norge har delt ut går til det som er definert som grønn og bærekraftig omstilling.

- Vi vet at potensialet for grønn verdiskaping er stort, for eksempel innen nye elektriske verdikjeder der Norge har særlig gode forutsetninger, men forskning viser at det nå er et gap mellom bedriftenes ambisjoner og det de har råd til å gjøre, sier Haugli.

Innovasjon Norge inviterer nå norske bedrifter til å bruke krisen til å gjennomføre den viktige og nødvendige «selskapsreisen» grønn omstilling representerer.

- Vi har virkemidler som kan redusere risikoen for bedrifter som gjennomfører grønne omstillingsprosjekter. Oppsiden er stor, i arbeidsplasser og verdiskaping i hele Norge. Og lykkes vi hjemme, kan norsk næringsliv også møte internasjonale behov. Norsk økonomi trenger et bredere næringsgrunnlag og flere bedrifter som eksporterer. Dette er ambisjoner vi nå i endra større grad kan bidra til, sier Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Publisert :
Sist oppdatert :