Hopp til hovedinnhold

IFU/OFU-støtte gir innovasjonsuksess

Offentlig innovasjonsstøtte over tid gir stor suksess. Det bekrefter en fersk forskningsrapport fra BI som har studert IFU/OFU-modellen over ti år.

Nylig gjennomførte BI en studie av 48 av Innovasjon Norges flaggprosjekter over en periode på ti år. Totalomsetningen i de utvalgte prosjektene beløper seg til formidable 29 milliarder kroner på disse årene. Den totale investeringen var i samme periode på ca. 3 milliarder kroner, hvorav offentlige tilskudd utgjorde i underkant av 400 millioner kroner og private investeringer ca. 2,6 milliarder kroner. IFU/OFU-andelen av de offentlige tilskudd var på 188 millioner kroner. Totalt sett er dette en meget god investering for begge parter.

Utløser verdiskapning

Forskningsrapporten "Verdiskapning i lange innovasjonsprosesser" ble ferdigstilt februar 2014 og er utført av BI-professorene Atle Midttun og Nils Otto Ørjasæther. Formålet med studiet var å forstå i hvilken grad IFU/OFU-ordningen utløser verdiskapning over tid, kartlegge kommersialiseringsprosessen og studere faktorer som påvirker suksess.

Ny kunnskap

Innovasjonsreisen er karakterisert som en ikke-lineær prosess med til dels store og uforutsigbare endringer underveis. Studien viser at prosjekter med høy suksess har i gjennomsnitt flere vendepunkter og sidespor enn prosjekter med lav suksess.

- Innovasjon foregår i lange prosesser som det ikke er hensiktsmessig å styre for stramt, konkluderer forskerne Atle Midttun og Nils Otto Ørjasæther.

Studien bekrefter også at IFU/OFU-ordningen er en suksess utover de utvalgte casene.

IFU/OFU-tilskudd virker utløsende

Bruk av IFU/OFU modellen med tilhørende tilskudd på 188 millioner kroner utløste prosjektene. Det utløste igjen ytterligere offentlige og private midler over 10-års perioden:

N=48 IFU/OFU-støtte* Annen off.støtte
(bl.a Skattefunn og NRF) Private investert Totalt investert Mill.kr. 188 191 2599 2978

* IFU/OFU støtten på 188 mill. kr. omfatter tilskuddene på 91 mill. kr. gitt i 2003-2004 samt ytterligere IFU/OFU tilskudd til flere av gitt til videreutvikling av flere av prosjektene for applikasjoner til nye pilotkunder.

IFU/OFU modellen kombinert med tilskuddene på 188 mill. kr. har utløst betydelig øvrig investering i prosjektene samt meget stor omsetning. De fleste prosjektene lever fortsatt, kommersialiseringen fortsetter. Det kan ventes ytterligere omsetning og investeringer i prosjektene.

Fakta om IFU-OFU - Forsknings- og utviklingskontrakter

  • IFU/OFU er en tilskuddsordning med formål å utløse verdiskaping gjennom markedsorientert innovasjon. Det er de beste prosjektene som støttes, uavhengig av sektor og regional tilknytning. Prosjektene skal bidra til verdiskaping og vekst i Norge. Kundebedriften må gjerne være internasjonal.
  • Ordningen bygger på en samarbeidsavtale mellom en leverandørbedrift - som er den som søker om tilskudd - og en kundebedrift.
  • OFU – står for offentlige forsknings- og utviklingskontrakter
  • IFU – står for Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter
Publisert :
Sist oppdatert :