Hopp til hovedinnhold

Innovasjon Norge åpner kontor i Brussel

EU-finansiering av utvikling og vekst blir stadig mer attraktivt for norsk næringsliv. For å kunne hjelpe bedrifter som søker finansiering fra EU enda bedre, åpner Innovasjon Norge i dag kontor i Brussel.

Kontoret skal gi praktisk bistand og støtte til bedrifter som søker EU-midler og i tillegg bidra til å gjøre norske aktører og interesser mer synlige i Brussel.

Innovative norske bedrifter kan være med på å løse de utfordringene samfunnet står overfor. Det er viktig for å kunne motta støtte fra EUs forskning- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Samtidig er dette mulighetsområder som representerer store markeder for næringslivet. I tillegg har EUs ordninger blitt mer tilgjengelige og bedriftsvennlige, med vekt på kommersialisering og forenklede søknadsprosesser. Derfor er Horisont 2020 allerede populært blant norske selskaper.

Innovasjon Norges kontor i EU-hovedstaden er samlokalisert med Norges forskningsråd og Senter for internasjonalisering av utdanning, og er en del av det nye Kunnskapskontoret i Brussel. Ved å samle disse tre, står norske interesser sterkere.

- Finansering fra EU er blitt mye mer attraktivt siden Horisont 2020 ble lansert, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth. - Søknadsprosessene er enklere og støtten er rettet mer mot innovasjonsaktivteter enn tidligere. Du trenger ikke ha en egen forskningsavdeling for å lykkes med å oppnå finansiering. Vi har mange bedrifter i Norge som kan konkurrere og vinne mot de beste i Europa. Vi skal bistå disse, sier Traaseth.
Hittil har norsk næringsliv hentet tilbake ca. 912 millioner kroner fra Horisont 2020. Innovasjon Norge mener at mange fler kan og bør benytte seg av muligheten.

Helene Fladmark, som leder Eyde-klyngen på Sørlandet, har allerede brukt Innovasjon Norges kontor i Brussel: - Det å ha norske støttespillere i Brussel har vist seg å være uvurderlig, sier Fladmark. – De forstår våre behov og kjenner både mennesker og rutiner i EU-systemet, som gjør at kontakten fungerer slik den skal. Klyngen fikk støtte mye raskere og med langt færre utfordringer underveis enn vi hadde trodd.

Fakta om Kunnskapskontoret

  • Et samarbeid mellom Norges Forskningsråd, Senter for internasjonalisering i utdanning og Innovasjon Norge.
  • 7 medarbeidere som bistår norske interesser innenfor forskning, innovasjon og utdanning.
  • Engelsk navn NORCORE.

Fakta om Horisont 2020

  • Horisont 2020 er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.
  • Totalt budsjett på 80 milliarder euro i perioden 2014-2020 gjør det til verdens største satsning på forskning og innovasjon.
  • Norge er fullverdig medlem av programmet. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med partnere og konkurrenter fra andre europeiske land.
  • Skal bidra til å løse de største felles utfordringene som innbyggerne i EU og resten av verden står overfor – samfunnsutfordringene. Viktige områder er tilgang på mat og vann, energi og miljø, helse, demografisk endring og sikrere samfunn.
  • Målet er å løse utfordringene ved hjelp av felles innsats fra ulike fagdisipliner og samarbeid mellom private og offentlige aktører.

Les mer om Brussel-kontoret her

Publisert :
Sist oppdatert :