Hopp til hovedinnhold

Innovasjon Norge får en halv milliard kroner til grønn omstilling

I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen å styrke Innovasjon Norges miljøteknologiordning med 134 millioner kroner til 465 millioner kroner neste år. – Dette er et viktig signal, og gir oss en betydelig styrking av vårt arbeid med det nødvendige skiftet norsk næringsliv står ovenfor, sier Inger Solberg, direktør for Bærekraft i Innovasjon Norge.

Det siste året har Innovasjon Norge opplevd en stor økning i etterspørselen fra kunder som ønsker å fornye seg i en mer bærekraftig retning. Miljøteknologiordningen skal bidra til utvikling og testing av grønn teknologi. Siden opprettelsen av denne ordningen i 2010, har bevilgningene fra myndighetene økt fra 140 millioner kroner til 465 millioner kroner i 2016. I tillegg foreslår regjeringen å gi 40 millioner til kondemnering og fornyelse av fartøy i nærskipfarten.

- Vi mener det er helt nødvendig at næringslivet tør å tenke nytt og snu opp ned på dagens forretningsmodeller for å bygge bærekraftige konkurransefortrinn. Gjennom virkemidler som Miljøteknologiordningen reduseres risikoen; dette gjør det lettere å utføre pilottester for de som satser på grønn vekst, sier Solberg.

For å møte utfordringene verden står ovenfor innen klima, helse, matproduksjon og miljø må små og store bedrifter justere forretningsmodellene sine.

- Få ting er mer risikofylt enn å hvile på laurbærene og melke markedet med en utdatert forretningsmodell i for lang tid. Vi opplever en betydelig økning i søknader fra både store og små bedrifter som tenker kreativt for å utnytte markedsmulighetene omstillingen gir, sier Solberg.

Kan bli internasjonal drivkraft

Internasjonalt samspill med enighet om felles mål og samarbeid på tvers av offentlig sektor, privat næringsliv og forskningsinstitusjoner er avgjørende for å lykkes med å løse verdens klima- og samfunnsutfordringer. Denne høsten blir det arrangert en global bærekraftkonferanse i London med statsminister Erna Solberg, og under klimakonferansen COP21 i Paris deltar Innovasjon Norge på Sustainable Innovation Forum, som har grønne og lønnsomme løsninger for det internasjonale markedet på agendaen.

- Norsk næringsliv kan bli en drivkraft i den grønne omstillingen gjennom internasjonalt samarbeid. Vi ønsker å være en driver for internasjonalt samarbeid på bærekraftområdet, derfor mobiliserer vi nå våre kontorer verden rundt. Vi opplever stor internasjonal interesse for norske bærekraftige løsninger innen både energi, havbruk, prosessteknologi og shipping, sier Solberg.

Publisert :
Sist oppdatert :