Hopp til hovedinnhold

Innovasjon Norge har åpnet sitt andre kontor i India

- India er et raskt voksende marked med store muligheter for norsk næringsliv, sier Per Niederbach, divisjonsdirektør Regioner og Finansiering i Innovasjon Norge. Fra sitt nye kontor i Mumbai skal Innovasjon Norge bistå norske bedrifter som ønsker å satse i regionen.

Med kontoret i Mumbai styrkes nå muligheten for oppfølging av norske selskaper i det indiske markedet. Fra før er Innovasjon Norge etablert med eget kontor i hovedstaden New Delhi.

- India er en av verdens raskest voksende økonomier. Etableringen i det kystnære Mumbai vil kunne bidra til å åpne nye muligheter for norsk næringsliv innen maritime og marine næringer, inkludert norsk offshorebasert industri og omstillingen vi her går inn i. India med sine 1,2 milliarder mennesker er et marked som flere vil satse i, sier Niederbach.

Samlokalisert

Mumbai er det kommersielle og finansielle sentrum i India, og mye av indisk industri er lokalisert til regionen, som er en av verdens femte største storbyområder med en befolkning på 112 millioner. Det nye Innovasjon Norge-kontoret i Mumbai er samlokalisert med et nyopprettet norsk generalkonsulat, som utenriksminister Børge Brende åpnet den 3. november. I denne forbindelsen ble det arrangert et eget indisk–norsk seminar der temaet var havbasert næringsutvikling.

- I India er det stort potensial både for de store aktørene og for mindre gründer- og oppstartbedrifter. Telenor har 50 millioner kunder i India i dag, fem ganger så mange som for fem år siden. India med sitt rike folketall og en voksende middelklasse representerer et stort potensielt marked for norsk sjømat. Både Norge og India er sterke på teknologiutvikling. Samarbeid og satsing på teknologioverføring på tvers kan gi nye spennende vekstmuligheter, sier Helge Tryti, direktør for Innovasjon Norges kontor i New Dehli og Mumbai.

Hyppig kontakt

Rundt regnet 100 norske virksomheter er nå til stede i India. I tillegg kommer 60 norske bedrifter som er representert gjennom lokale agenter. Over halvparten av de norske etableringene i Mumbai er innen maritim-, marin-, olje- og gass. - Flere norske selskaper lykkes og gjør det godt i India. Men forretningskulturen vektlegger hyppig kontakt på det personlige plan, der møteplasser løpende må etableres, opprettholdes og videreutvikles. Dette krever tilstedeværelse, sier Tryti.

Økt samarbeid

Det arbeides nå med etablering av en avtale om handel og økonomisk samarbeid mellom India og EFTA-landene. En slik avtale vil bety økte muligheter for norsk næringsliv som vil satse i India.

- I tillegg til de havbaserte næringene ser vi vekstmuligheter innen både energi, IKT, helse, bygg, infrastruktur og telekommunikasjon, sier Per Niederbach.

Publisert :
Sist oppdatert :