Hopp til hovedinnhold

Innovasjon Norge kunngjør anbudskonkurranse for nytt investeringsfond

Innovasjon Norge har kunngjort en anbudskonkurranse for å finne forvalter til et nytt investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa.

Fondet er en sammenslåing av Investeringsfond for Nordvest-Russland og Investeringsfond for Øst-Europa til ett felles fond. Formålet med fondet er å fremme næringssamarbeid mellom Norge og Russland, andre land som tidligere var republikker i Sovjetunionen, og land i Sentral og Øst-Europa som ikke er medlemmer av EU. Investeringer som bidrar til verdiskaping og næringsutvikling i Norge skal prioriteres. Fondet kan også investere i selskaper og prosjekter som holder til i Nordland, Troms og Finnmark, så lenge dette bidrar til å oppnå formålet.

Fondets virksomhet skal plasseres i et kompetent miljø i Nord-Norge for å sikre nærhet til markedet og investeringsaktivitetene i Nordvest-Russland. Dette innebærer at forvaltningsselskapet skal ha kontorsted i Sør-Varanger.

Rådgivings- og forvaltermiljøer som vurderes i konkurransen må kunne vise til relevant erfaring, ekspertise og nettverk fra forvaltning av fond, og vil også bli vurdert på gjennomføringsevne og forvaltningshonorar. Teamet må ha kunnskap og erfaring fra relevant investeringsvirksomhet i virkeområdene.

Fondet i dag en kontant beholdning på 233 millioner kroner, og en portefølje til en bokført verdi på 40 millioner kroner. Fondets virksomhet skal utøves på forretningsmessige vilkår med mål om lønnsomhet. Investeringene skal gjøres på like vilkår og samtidig som investor, og det vil legges stor vekt på at fondet ivaretar kravene til samfunnsansvar og motvirkning av korrupsjon.

Kunngjøringen av konkurransen ble offentliggjort 27. mars 2018, og fristen for å levere kvalifikasjonssøknad er 26. april, 2018. Prosessen og valg av leverandør forventes å være avsluttet i september 2018.

Se utlysingen her.

For mer informasjon kontakt kommunikasjonsrådgiver Julie Ryland, julie.ryland@innovasjonnorge.no, 48 11 19 75.

Publisert :
Sist oppdatert :