Hopp til hovedinnhold

Innovasjon Norge kutter 107 millioner kroner i 2015

Statsbudsjettet for 2015 ga Innovasjon Norge 864 millioner kroner mer til innovasjon og utvikling av norsk næringsliv. Samtidig var budsjettet også en tydelig bestilling til Innovasjon Norge om effektivisering og omstilling av egen organisasjonen.

Publisert 27.02.2015

- Det betyr at vi, som de fleste norske selskaper, må gjøre mer med mindre ressurser, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth. Det innebærer at vi må jobbe annerledes og mer effektivt for å levere på oppdragene regjeringen ber oss utføre.

Allerede i desember 2014 ble det signalisert at selskapet må kutte med et nedbemanningsestimat fra 30 til 80 årsverk i 2015, og i januar i år ble det kjent at selskapet må kutte 107 millioner kroner for å nå 2015 budsjettforventninger. Styret i Innovasjon Norge vedtok denne uken endelig budsjett for selskapet i 2015.

42% av kostnadskutt relatert til nedbemanning

80% av selskapets ordinære kostnader er knyttet til bemanning. Ledelsen har presentert et budsjett der reduksjon av personalkostnader i form av nedbemanning representerer 42% av den totale kostnadsreduksjonen. 62 millioner kroner vil bli dekket gjennom kutt i andre driftskostnader, ved å dele selskapets nødvendige IKT investeringer over flere år samt gjennom identifiserte områder for økte inntekter. 45 millioner kroner er knyttet til kostnadsreduksjoner i forbindelse med nedbemanning i størrelsesorden 60-70 årsverk.

Prosessen fremover

Selskapet har som mål å sikre fremtidig relevans ved økt kundefokus - og orientering, større tydelighet og tilgjengelighet av selskapets programmer og tjenester, en mer kostnadseffektiv drift og økt ansatte-engasjement for et samlet Innovasjon Norge. For å få til dette, må endring til. Innovasjon Norges omstillingsprosess består av fire parallelle prosesser; (1) ny kunderettet organisering av selskapet, (2) revisjon av selskapstrategien- og merkevareplattformen, (3) levere på Statsbudsjettforventninger 2015 og (4) nedbemanning.

Nytt organisasjonsdesign skal ferdigstilles i midten av mars. Dette inkluderer utvikling av kompetanse- og bemanningsbehov. Deretter vil de formelle prosessene gjennomføres i forbindelse med nedbemanningen. Oppsigelsesbrev sendes ut senest i slutten av mai.

- Vi går mot en krevende vår i Innovasjon Norge, men slik jeg vurderer selskapets forberedelser de siste fem månedene, ansattes omstillingsevne- og vilje, samarbeidet med styret og tillitsvalgte, er vi godt skodd til å stå sammen i en krevende, men helt nødvendig omstillingsprosess for å sikre og øke Innovasjon Norges rolle i omstillingen av norsk økonomi, sier administrerende direktør Krohn Traaseth.

Distriktskontorene består

Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth understreker at omstillingen og kostnadskuttene i selskapet ikke innebærer nedleggelse av distriktskontorer, og at det er stort fokus på å sikre relevant og spesialisert kundenærhet for de 19 ulike fylkeskommunene i landet. Dette vil kreve et mer strategisk, tettere og aktivt samarbeid med aktørene i regionen, sier Traaseth. Innovasjon Norges tilstedeværelse i utlandet avgjøres alltid i samarbeid med et råd av næringslivets aktører, og neste møte for evaluering vil være i mai.

Publisert :
Sist oppdatert :