Hopp til hovedinnhold

Innovasjon Norge signerer historisk avtale med EU – sikrer 1,2 milliarder i finansiering til norske vekstselskaper

Avtaleinngåelse. Fra venstre: Anita Krohn Traaseth, Geir Ove Hansen og Pier Luigi GilibertFoto: Tom Hansen
Fra venstre: Anita Krohn Traaseth, Geir Ove Hansen og Pier Luigi Gilibert
I dag undertegner Innovasjon Norge to avtaler med Det europeiske investeringsfondet (EIF), og sikrer norske oppstartbedrifter og små og mellomstore bedrifter langt bedre tilgang på kapital i en vekst- og omstillingsfase.

- Vi vet at manglende tilgang til kapital i en tidlig vekstfase har vært et av de store hindrene for å skape nye vekstbedrifter og vekstnæringer i Norge. Med denne avtalen tar vi et langt skritt i retning av å gjøre den tilgangen bedre, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge. – Dette vil utgjøre et viktig bidrag til den omstillingen næringslivet i Norge trenger. I dag er jeg også ekstra stolt over dyktige kolleger som jobber med fremtidens kapitalvirkemidler som har stått på de siste atten månedene for å få denne avtalen i land for Norge.

Formålet med avtalen er å øke lånetilgangen for innovative bedrifter og bedrifter i sterk vekst. Med garantiene fra EIF i ryggen kan Innovasjon Norge gi flere små og mellomstore bedrifter lån. I tillegg kommer noen utvalgte kommersielle banker til å få garantier som gjør at de kan påta seg større risiko på lån til bedrifter i vekstfase.

Avtalene med EIF gir Innovasjon Norge mulighet til å innvilge flere lån og større lån. Garantiene fra EU-systemet gjør at Innovasjon Norge kan øke sin innsats uten at det krever ytterligere bevilgninger over statsbudsjettet. I tillegg blir lånene noe billigere for kundene enn Innovasjon Norges lån har vært tidligere.

- Disse avtalene med Det europeiske investeringsfondet er helt i tråd med regjeringens mål om å bidra til å skape et mer mangfoldig næringsliv, sier næringsminister Monica Mæland. – Vi trenger både etablerte bedrifter og nye bedrifter som kan vokse og skape nye arbeidsplasser, ny verdiskaping og inntekter for fellesskapet. Gjennom disse avtalene med EU sikrer vi mer rom for akkurat det.

Øker Innovasjon Norges mulige utlån med 900 millioner

Garantiavtalen med Det europeiske investeringsfondet øker Innovasjon Norges ramme for utlån med 900 millioner kroner i 2017 og 2018. Avtalen innebærer at EIF deler risikoen med Innovasjon Norge, ved at EIF dekker deler av tapene på utlånene. Det betyr ikke at Innovasjon Norge skal ta økt risiko, men får anledning til å yte flere og større lån enn tidligere. Målgruppen er innovative og raskt voksende bedrifter. Lånene er en utvidelse av Innovasjon Norges ordning for risikolån og skal først og fremst gå til etablerte virksomheter, men kan gis til oppstartsbedrifter hvis de har økonomi til å ta opp så store lån. Hvert lån vil være på mellom 4 og 50 millioner kroner.

For 2017 betyr dette at Innovasjon Norge kan øke sitt utlånsvolum av risikolån til 1,5 milliarder kroner. I 2016 lånte Innovasjon Norge ut 1 milliard kroner i risikolån.

300 millioner til Vekstgaranti

Målgruppen for Vekstgaranti er bedrifter som er kredittverdige, men ikke kan stille tilfredsstillende sikkerhet for å få banklån. Gjennom ordningen tilbyr Innovasjon Norge risikoavlastning til banker som yter lån til målgruppen av innovative bedrifter eller vekstbedrifter. I første omgang blir det avtaler med DNB, SpareBank 1 SMN og Nordea. Ordningen gir bankene anledning til å gi lån til bedrifter de ellers ville ha avslått. Maksimalt lån for en bedrift med dekning fra Vekstgaranti er 4 millioner kroner, minimum er 250.000. Dersom Innovasjon Norge får tap på denne ordningen, dekker EIF deler av tapet. Avtalen har en ramme på 300 millioner kroner i 2017 og 2018.

Om Det europeiske investeringsfondet

EIF er en del av Den europeiske investeringsbanken. Målet for EIF er å støtte oppstartsbedrifter, små og mellomstore virksomheter i Europa finansielt. EIF utvikler ordninger for venturekapital, garantier og mikrofinansieringsordninger for disse bedriftene.

For mer informasjon

Kjetil Svorkmo Bergmann, kommunikasjonsrådgiver i Innovasjon Norge,
Tlf. 908 20 918,
E-post: kjber@innovasjonnorge.no

David Yormesor, pressekontakt i EIF,
Tlf. + 352 24 85 81 346,
E-post: d.yormesor@eif.org

Joseph Waldstein, pressekontakt i Europakommisjonen,
Tlf. + 32 (0)2 29 56 184,
E-post: joseph.waldstein@ec.europa.eu

Publisert :
Sist oppdatert :